Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Management de Caz de tip familial pentru Copil – Zona II

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel. 0256494030/ 0256490281
Int: 180, 166, 200, 125, 171
Fax. 0256407066
Email: amp.dgaspctm@yahoo.com/ plasamente2@dgaspctm.ro

Lugoj - Str. Timișorii, nr. 27-33, 305500

Tel.0256336788
Sef serviciu: Roxana Ușvat

Scopul serviciului:

Coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială de tip  familial desfăşurate în interesul superior al copilului.

Servicii oferite:

Alternativă de tip familial pentru copiii aflaţi cu măsură de protecție specială.

Activităţi desfăşurate:

 • Coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflați  cu măsură de protecție specială la PFAMP, desfăşurate în interesul superior al copilului în Timișoara și localitățile aferente zonei II;
 • Preluarea beneficiarilor, în baza evaluării iniţiale, şi elaborarea documentaţiei  necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru copiii cu măsură de protecție specială la PFAMP;
 • Efectuarea evaluarii detaliate  a nevoilor beneficiarilor și alcătuirea echipei multidisciplinare;
 • Planificarea intervențiilor și  serviciilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil concretizate în planul individualizat de protecţie (PIP);
 • Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil, asigurarea colaborării si implicarea activă a acestora;
 • Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziior şi intervenţiilor specializate, atât pentru copiii din sistemul de protecţie specială, cât şi pentru familiile care au primit în plasament copii;
 • Reevaluarea periodică şi ori de câte ori este cazul a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propunerea după caz pentru  menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • Pregătirea documentației necesară pentru susținerea propunerilor privind copiii aflați în evidență, către Comisia pentru Protecția Copilului/ Instanța Judecătorească
 • Evaluarea capacităţii solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi;
 • Recrutarea, evaluarea, pregătirea, şi atestarea persoanelor care solicită să devină asistent maternal profesionist, pesoanelor de plasament;
 • Organizarea  cursurilor de formare pentru persoanele care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti;
 • Monitorizarea activităţii PFAMP ;
 • Reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • Identificarea nevoilor asistenţilor maternali profesionişti, persoanelor de plasament, privind perfectionarea continuă;
 • Organizarea procesului de potrivire a copilului cu PFAMP
 • Centralizarea  si raportarea  situatiilor statistice  lunare si trimestriale ce cuprind  date despre beneficiarii Serviciului Management de Caz de Tip Familial pentru Copil Zona II;
 • Colaborarea cu  alte instituţii publice si/ sau private în vederea respectării interesului superior al copilului;
 • Planificarea activitatii serviciului şi elaborarea planului anual de management;
 • Implementarea etapelor sistemului managerial de control intern.

Beneficiari:

 • Copiii aflaţi în dificultate, separați temporar sau definitiv de parinții lor, copiii cu dizabilităţi, copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care beneficiază,  în condiţiile legii, de protecţie specială, familiile lor.
 •  Familia extinsă/familia substitutivă