Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Legislație protecția copilului

 •  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată);
 • Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției Onu cu privire la drepturile copilului;
 • Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea  nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967;
 • Hotărârea nr. 579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
 • Ordinul nr. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor metodaologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 • Hotărârea nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • Ordinul nr. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;
 • Ordinul nr. 27din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • Ordinul nr. 81 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
 • Ordinul nr. 132/2005 pentru  pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii;
 • Hotărârea 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Ordinul nr.288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre  direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 • Hotărârea  nr. 323/28.03.2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
 • Ordinul nr. 1985 din 4 octombrie 2016  privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
 • Ordinul nr. 1306 din 17 noiembrie 2016  pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora;
 • Hotărâre  nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 • Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie (republicată);
 • Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
 • Hotărâre nr. 1238/2007 pentru aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane.