Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Date de contact:
Timişoara, str. Franz Liszt  (fosta Oneşti) nr.3,
Tel.: 0256/490925,
fax: 0256/499983
e-mail: secpah.dgaspctm@yahoo.com,
Şef serviciu: Elza Tar


Principale aribuţii:

  • ​efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
  • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
  • recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
  • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap;
  • evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  • recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Acte necesare în vederea încadrării/ reevaluării într-un grad de handicap; şi în vederea eliberării certificatului de orientare profesională, sunt menţionate în formularul: „Cerere tip de evaluare complexă”

Beneficiari:

                Persoane adulte cu domiciliu în judeţul Timiş

Formulare:
Cerere tip
Scrisoare medicală
Ancheta Socială

Informare privind asistentul personal profesionist

Formularele (mai sus menţionate) pot fi descărcate de la următoarea adresă:  
www.dgaspctm.ro -  Formulare persoane adulte cu handicap