Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Complexul de Servicii ”A” pentru copiii cu dizabilități Lugoj

Complexul de Servicii ”A” pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj cuprinde:

 

 • Casa de Tip Familial Sfantul Pavel și Casa de Tip Familial Sfantul Petru

Localitatea: Lugoj, str. Fagetului nr.158A

Tel.: 0256.337409

 Fax. : 0256.337409

 Email: cscda1@yahoo.com

 • Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități 

Localitatea: Lugoj, str. Fagetului nr.158A

Tel.: 0256.337409

 Fax. : 0256.337409

Email: cscda1@yahoo.com

Șef complex :Andrei Florin VĂCARIU

 • Casa de Tip Familial Sfantul Pavel

Scopul serviciului: Scopul principal al CTF Sfântul Pavel este acela de a asista minorii/tinerii cu handicap aflați în dificultate implicându-se în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor acestora.

Servicii oferite:

 • Egalitatea şanselor şi nediscriminarea ;
 • Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ;
 • Asigurarea unei îngrijiri corespunzătoare şi personalizate fiecărui copil;
 • Asigurarea continuităţii şi stabilităţii în îngrijire; creşterea îngrijirea și educarea copilului ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală, lingvistică;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului.
 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • Deschiderea către comunitate;
 • Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii copilului;
 • Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
 • Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinire;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
 • Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor.

Beneficiari: Copii/ tineri cu  dizabilități cu vârste cuprinse între 5-22 ani

 • Casa de Tip Familial Sfantul Petru

Scopul serviciului: Scopul principal al CTF Sfântul Pavel este acela de a asista minorii/tinerii cu handicap aflați în dificultate implicându-se în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor acestora.

Servicii oferite:

 • Egalitatea şanselor şi nediscriminarea ;
 • Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ;
 • Asigurarea unei îngrijiri corespunzătoare şi personalizate fiecărui copil;
 • Asigurarea continuităţii şi stabilităţii în îngrijire; creşterea îngrijirea și educarea copilului ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală, lingvistică;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului.
 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • Deschiderea către comunitate;
 • Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii copilului;
 • Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
 • Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinire;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
 • Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor.

Beneficiari: Copii/ tineri cu  dizabilități cu vârste cuprinse între 5-22 ani

 

 • Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități 

Scopul serviciului: Oferirea de programe terapeutice complexe, interventie multidisciplinară, consiliere şi sprijin de specialitate în problematica specifică pentru copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, cu vârsta între 3-18 ani şi tineri cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

Servicii oferite:Asigurarea pe timpul zilei a unor programe terapeutice complexe, intervenţie multidisciplinară, consiliere şi sprijin de specialitate în problematica specifică pentru copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, activităţi educative, de recreere şi socializare, consiliere, formarea deprinderilor de autonomie personală, orientare şcolara pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educaţie pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi a altor persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiari directi:

 1. copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, încadraţi în grad de handicap cu vârsta între 3-18 ani aflaţi în dificultate, lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijire parintească ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în serviciul rezidential, serviciile de tip familial, asistenta maternală.
 2. copiii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, încadrati în grad de handicap cu vârsta între 3-18 ani, din familia naturală sau substitutivă, pentru care sunt recomandate servicii de recuperare în Planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi, anexat Certificatului de încadrare în grad de handicap, în scopul prevenirii întrării în dificultate a acestor copii.

Beneficiari indirecti:

 1. familiile copiilor/reprezentanţi legali
 2. comunitatea locală