Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara cuprinde următoarele servicii:       

 • Serviciul de îngrijire de tip rezidential pentru copilul cu dizabilități

Timisoara, P-ța Regina Maria, nr. 3

Tel. 0256 499760

E- mail: crrnch.timisora@yahoo.com

 • Serviciul de Zi de Recuperare pentru copiii cu dizabilități

Timisoara, P-ța Regina Maria, nr. 3,

Tel. 0256 499760

E- mail: crrnch.timisora@yahoo.com

 • Serviciul de tip familial „Sf. Stelian”

​Timișoara, str. Tacit, nr. 8

 E-mail: crrnch.timisoara@yahoo.com

 • Serviciul de tip familial ”Phoenix”

Timișoara, str. Herculane, nr. 67

Tel. 0256 215242

E-mail: crrnch.timisoara@yahoo.com

 • Serviciul de tip familial Micuta Dina

Timișoara, str. I. Slavici, nr. 48

Tel. 0256 272220

 • Casa de tip familial ”Sfântul Iosif”

Localitatea Covaci Str. Bisericii Nr. 3

E-mail: crrnch.timisoara@yahoo.com

Șef centru: Ramona Suciu

Serviciul de îngrijire de tip rezidential pentru copilul cu dizabilități

Scopul Serviciului de ingrijire de tip rezidential, este reprezentat de acordarea serviciilor de îngrijire de bază si medicală, educație, abilitare/ reabilitare pentru 16 copii cu polihandicap lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească, contribuind la creșterea calității vieții acestora.

 Serviciul face parte din sistemul de protecție a copilului si interrelaționează cu toate serviciile din sistem, dar și cu toate instituțiile de profil din județ, colaborare ce are ca scop final integrarea socială a acestei categorii de copii. Activitatea serviciului se desfașoară în conformitate cu interesul superior al copilului, respectă prevederile legale in vigoare, abordează nediscriminativ beneficiarii și oferă șanse egale de integrare socială a acestora

Beneficiari : copii și tineri peste 18 ani care urmează o forma de învățământ, cu polihandicap, lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească,  urmare a stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgență /plasamentului într-un serviciu de tip rezidențial pentru copii/tineri cu dizabilități.

Serviciul de Zi de Recuperare pentru copiii cu dizabilități

Scopul:

 1. Oferirea de programe terapeutice complexe, interventie multidisciplinara, consiliere si sprijin de specialitate in problematica specifica pentru copii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, cu varsta intre 0-18 ani si tineri cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, care au implinit varsta de 18 ani si beneficiaza , in conditiile legii, de protectie speciala.
 2. Prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor programe terapeutice complexe, interventie multidisciplinara, consiliere si sprijin de specialitate in problematica specifica pentru copii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, activitati educative, de recreere si socializare, consiliere, formarea deprinderilor de viata independenta, orientare scolara pentru copii cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educatie pentru parinti sau reprezentanti legali, precum si a altor personae care au in ingrijire copii.

Activitatea serviciului se desfasoara in conformitate cu interesul superior al copilului, respecta prevederile legale in vigoare, abordeaza nediscriminativ beneficiarii, si ofera sanse egale de integrare sociala a acestora.

Beneficiari:

Beneficiari directi:

 1. copii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, incadrati in grad de handicap cu varsta intre 0-18 ani aflati in dificultate, lipsiti temporar sau definitiv de ingrijire parinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului in serviciul rezidential, serviciile de tip familial, asistenta maternala..
 2. tineri cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, care au implinit varsta de 18 ani si beneficiaza , in conditiile legii, de protectie speciala
 3. copiii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, incadrati in grad de handicap cu varsta intre 0-18 ani , din familia naturala sau substitutiva, pentru care sunt recomandate servicii de recuperare in Planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilitati ,anexat Certificatului de incadrare in grad de handicap, in scopul prevenirii intrarii in dificultate a acestor copii. 

Beneficiari indirecti:

 • familiile copiilor/reprezentanti legali
 • comunitatea locala

Formulare:

 1. Cerere acces Serviciul de Recuperare
 2. Contract acordare servicii
 3. Cerere voluntariat
 4. Model contract de voluntariat
 5. Procedura realizare activitate de voluntariat

Formularele (mai sus menţionate) pot fi descărcate de la următoarea adresă:  

www.dgaspctm.ro -  Formulare Protecția Copilului

Serviciul de tip familial „Sf. Stelian”

Scopul Serviciului de tip familial ”Sf. Stelian”, este reprezentat de acordarea serviciilor de îngrijire de bază si medicală, educație, abilitare/ reabilitare pentru 12 copii cu polihandicap lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească, contribuind la creșterea calității vieții acestora.

Serviciul face parte din sistemul de protecție a copilului si interrelaționează cu toate serviciile din sistem, dar și cu toate instituțiile de profil din județ, colaborare ce are ca scop final integrarea socială a acestei categorii de copii. Activitatea serviciului se desfașoară în conformitate cu interesul superior al copilului, respectă prevederile legale in vigoare, abordează nediscriminativ beneficiarii și oferă șanse egale de integrare socială a acestora.

Beneficiari: copii și tineri peste 18 ani care urmează o forma de învățământ, cu polihandicap, lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească,  urmare a stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgență /plasamentului într-un serviciu de tip rezidențial pentru copii/tineri cu dizabilități.

Serviciul de tip familial ”Phoenix”

Scopul Serviciului de tip familial ”Phoenix”, este reprezentat de acordarea serviciilor de îngrijire de bază si medicală, educație, abilitare/ reabilitare pentru 12 copii cu polihandicap lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească, contribuind la creșterea calității vieții acestora.

Beneficiari : copii și tineri peste 18 ani care urmează o forma de învățământ, cu polihandicap, lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească,  urmare a stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgență /plasamentului într-un serviciu de tip rezidențial pentru copii/tineri cu dizabilități.

Serviciul de tip familial Micuța Dina

Scopul Serviciului de tip familial Micuta Dina, este reprezentat de acordarea serviciilor de îngrijire de bază si medicală, educație, abilitare/ reabilitare pentru 10 copii cu polihandicap lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească, contribuind la creșterea calității vieții acestora.

Beneficiari: copii și tineri peste 18 ani care urmează o forma de învățământ, cu polihandicap, lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească,  urmare a stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgență /plasamentului într-un serviciu de tip rezidențial pentru copii/tineri cu dizabilități.

Casa de tip familial “Sf. Iosif”

Scopul serviciului: Asigurarea ingrijirii, educatiei, formarii deprinderilor de viata independent a beneficiarilor, in scopul integrarii lor socio-profesionale sau reintegrarii familiale.

Beneficiari:  copii cu dizabilitati, cu varsta intre 0-18 ani și tineri cu dizabilitati cu varsta peste 18 ani, dacă urmează o forma de invățământ.