Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Variaș

Date de contact:  
Variaş, str: Principală, nr: 410
Tel / fax : 0256387556
 Email: cia.varias@yahoo.com
 Şef centru: Zuzac Portik Julianna 

 Principalele atribuții:
• Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a  bunurilor din dotare;
• Asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate;
• Asigură  recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap asistate;
• Întocmeşte programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap din centru , în concordanţă cu specificul centrului şi  potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;
• Organizează activităţi de socializare, recreere, educative, atât în interiorul centrului cât şi în afara acestuia;
• Organizează activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională  în raport cu restantul funcţional al persoanei internate;
• Asigură asistenţă spirituală beneficiarilor centrului;
• Acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol  siguranţa persoanelor cu handicap;
• Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor internate în centru;
•  Asigură consilierea şi informarea beneficiarilor  şi a familiilor acestora (consiliere psihologică, socială etc.);
• Intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;
• Asigură respectarea Standardelor de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap;
• Asigură respectarea drepturilor beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
• Elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate;
• Înregistrează şi rezolvă sesizările / reclamaţiile;
• Notifică incidentele deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.
                                                                

Beneficiari:
               Persoane adulte care deţin certificat de încadrare în grad de handicap ṣi au domiciliul pe raza judeţului Timiş.