Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tomești

Datele de contact:

Comuna Tomesti, Sat Colonia Fabricii nr. 10

Tel. 0356800158 / 0729824671

 Email: ciatomesti@gmail.com

 Șef centru: Cerean Aurelia Loredana

Scopul serviciului: Scopul serviciului social „Centrul De Îngrijire Şi Asistenţă Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilităţi Tomești” este de a asigura servicii/activităţi sau ansamblu de activităţi pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Centrul De Îngrijire Şi Asistenţă pentru Persoane Adulte Cu Dizabilităţi Tomești asigură activităţi cu preponderenţă de îngrijire şi asistenţă pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Standarde aplicabile: 

Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de caliate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

Servicii oferite: Centrul De Îngrijire Şi Asistenţă Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilităţi Tomești asigură persoanelor adulte cu dizabilităţi următoarele activităţi de bază:

 • Informare cu privire la: oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, facilităţile sociale;
 • Găzduire;
 • Alimentaţie;
 • Asistenţă pentru sănătate;
 • Evaluarea nevoilor individuale;
 • Servicii de îngrijire în funcţie de nevoile individuale identificate;
 • Menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală;
 • Menţinerea sau dezvoltarea potenţialului funcţional;
 • Menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire propriei sănătăţi;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune şi stabilire a relaţiilor interpersonale;
 • Sprijin pentru menţinerea/îmbunătăţirea nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă;
 • Asistenţă şi suport pentru luarea de decizii conform voinţei şi preferinţelor proprii;
 • Integrare şi participare socială şi civică;
 • Managementul situaţiilor de risc;
 • Protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului;
 • Protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante;
 • Asistenţă în caz de deces;

Beneficiari: persoane adulte cu dizabilităţi care au domiciliul în judeţul Timiş