Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Periam

Date de contact:

Periam Str. Aradului Nr.145, cod poștal 307315
Tel/fax: 0256 375387
Email: crrn.periam@gmail.com
Șef  centru: Maria MISTOR

 Principalele atribuții:

 • asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare;
 • asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperarea, îngrijirea şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • organizează activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;
 • asigură prin intermediul specialiştilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructivă şi educativă;
 • elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
 • utilizează o procedură privind evaluarea nevoilor individuale/reevaluarea nevoilor beneficiarilor;
 • efectuează reevaluarea beneficiarilor anual precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului;
 • pentru fiecare beneficiar, elaborează şi revizuieşte Planul Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire/Planul Individual de Intervenţie, în maxim 3 zile de la finalizarea evaluării/reevaluării;
 • asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de furnizare servicii încheiat în condiţiile legii;
 • aplică o procedură privind încetarea/sistarea serviciilor beneficiarilor din centru;
 • asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
 • asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;
 • asigură spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile.

Beneficiari:
   Beneficiarii serviciilor oferite de către Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Periam sunt persoane adulte cu dizabilităţi care au sau nu aparținători legali, sunt dependenți de servicii sociale de bază și au domiciliul pe raza administrativ teritorială a județului Timiș.