Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Strategie

Consultare publica privind Proiectul Strategiei județului Timiș privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2023-2027 și Proiectul Planului operaţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a  serviciilor sociale la nivelul judeţului Timiş pentru perioada 2023-2027

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială, Legea asistenței nr.292/2011 actualizată, inițiază consultarea publică privind:

 - Proiectul Strategiei județului Timiș privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2023-2027 și Proiectul Planului operaţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a  serviciilor sociale la nivelul judeţului Timiş pentru perioada 2023-2027.

Observațiile și propunerile privind  Proiectul Strategiei județului Timiș privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2023-2027 și Proiectul Planului operaţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a  serviciilor sociale la nivelul judeţului Timiş pentru perioada 2023-2027, pot fi transmise pe adresa: spi.dgaspctm@yahoo.com, în termen de 10 zile calendaristice începând cu data de 18.05.2023.

 

Strategia judeţului Timiş privind dezvoltarea serviciilor sociale în perioada 2008-2013

Ţinând cont atât de nevoile de protecţie a copilului şi de asistenţă socială din Judeţul Timiş, cât şi de legislaţia actuală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş a realizat “Strategia judeţului Timiş privind dezvoltarea serviciilor sociale în perioada 2008-2013”.

Strategia realizează o primă evaluare a nevoilor sociale existente la nivel de judeţ, apoi o evaluare a instituţiilor şi serviciilor sociale din Judeţul Timiş, iar la finele Strategiei se află propunerile de îmbunătăţire a serviciilor sociale din judeţ, până la sfîrşitul anului 2013.

Strategia județului Timiș privind dezvoltarea serviciilor sociale (2014-2020)

Pornind de la analiza nevoilor sociale identificate la nivelul comunităților urbane și rurale ale județului și prin consultarea serviciilor de specialitate care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a elaborat proiectul ”Strategiei Județului Timiș privind dezvoltarea serviciilor sociale în perioada 2014-2020.

Strategia are în vedere diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane aflate în situație de risc în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor în relație cu situația economică,  starea de sănătate, nivelul de educație și mediulo social de viață al beneficiarilor.

Prin implementarea ei se va asigura creșterea calității vieții copiilor și persoanelor aflate în situație de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent și unitar.

HCJ nr. 135/27.08.2020 privind aprobarea Planul Anual de Acțiune Privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate Din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale -2020

HCJ nr. 69/31.03.2021 privind aprobarea Planul Anual de Acțiune Privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate Din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale -2021 și Anexa HCJ nr. 69/31.03.2021 - Planul Anual de Acțiune Privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate Din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale -2021 

HCJ nr. 128/21.04.2022 privind aprobarea Planul Anual de Acțiune Privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate Din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale -2022 și Anexa HCJ nr. 128/21.04.2022 - Planul Anual de Acțiune Privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate Din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale -2022