Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Date de contact:

P-ța Regina Maria nr. 3, 300004, Timișoara
Telefon: 0256/490281
Int.: 124, 201,192,181
Fax: 0256/499063
E-mail: sruos.dgaspctm@yahoo.com
Şef serviciu:  Carmen Simion Gabriela
    

Scopul serviciului: asigurarea, gestionarea, formarea și perfecționarea profesională a resurselor umane; asigurarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a realizării și aplicării structurilor organizatorice funcționale; asigurarea aplicării legislației privind salarizarea personalului și stabilirea drepturilor salariale.     

Principalele atribuţii:

1.    Asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniu privind asigurarea, gestionarea, formarea şi perfecţionarea profesională a resurselor umane.
2.    Asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare realizarea şi aplicarea structurilor organizatorice funcţionale.
3.    Asigură aplicarea legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului şi stabilirea drepturilor salariale cuvenite salariaţilor.
4.    Acordă asistenţă de specialitate în domeniul de activitate al serviciului.

Beneficiari: salariaţii D.G.A.S.P.C. Timiş

Formulare:

formular declarație de avere 

formular declarație de interese  

ghidul declaratiițor de avere și interese  

Formularele mai sus menționate pot fi descărcate de la următoarea adresa: http://www.dgaspctm.ro/public/pages/formulare-necesare

Acte necesare:

acte necesare la dosarul de inscriere la concurs recrutare functii publice 

acte necesare la dosarul de inscriere la concurs de recrutare funcţii contractuale 

Actele mai sus menționate pot fi descărcate de la următoarea adresa: http://www.dgaspctm.ro/public/pages/formulare-diverse