Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte

 Date de contact:
  P-ţa Regina Maria nr.3, 300004, Timişoara
  Tel. 0256/490281    
  Fax. 0256/407066
  Interior: 133
  Email: smca.dgaspc@yahoo.com
  Şef serviciu: Marcela Stanciu

Principalele atribuții:

 • Verifică, preia și înregistrează dosarele de evaluare / reevaluare în grad de handicap și le transmite către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Evaluează  situaţia socio-economică a persoanei adulte cu handicap, întocmeşte Planul Individual de Servicii pentru persoana adultă cu handicap,  stabilind obiective pe termen scurt, mediu şi lung precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin;
 • Verifică realizarea Planului Individual de Servicii la nivelul centrelor rezidenţiale din structura D.G.A.S.P.C. Timiş
 • Monitorizează şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte instituţionalizată pentru care s-a instituit o măsură de protecţie socială pentru stabilirea continuării intervenţiei sau scoaterii din evidenţă a cazului;
 • Propune măsuri de protecţie socială pentru persoana adultă cu dizabilităţi;
 • Realizează activităţi de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanei adulte cu handicap;
 • Evaluează potenţialul persoanei vârstnice de a se implica activ în acţiuni, programe şi servicii pentru depăşirea situaţiilor de dificultate;
 • Evaluează situaţia socio-economică a persoanei vârstnice, întocmeşte Planul Individual de Servicii pentru persoana vârstnică, stabilind obiective pe termen scurt, mediu şi lung precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin;
 • Monitorizează şi reevaluează periodic persoana vârstnică pentru stabilirea continuării intervenţiei sau scoaterii din evidenţă a cazului;
 • Asigură la cerere şi din oficiu servicii de informare şi consiliere a persoanelor vârstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora;
 • Consiliează persoana vârstnică cu privire la modalitatea accesării serviciilor sociale de încadrare/reevaluare în grad de handicap;
 • Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Integrează persoana cu handicap în familia asistentului personal profesionist atestat;
 • Evaluează şi monitorizează activitatea Asistentului Personal Profesionist atestat prin vizite trimestriale şi întâlniri tematice cu Asistentul Personal Profesionist precum şi cu adulţii cu dizabilităţi pentru care s-a dispus această măsură de protecţie în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap grav sau accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii şi protecţiei lui;
 • Efectuează corespondenţa şi răspunde în termen legal sesizărilor, petiţiilor, reclamaţiilor şi oricărei solicitări adresate serviciului;

 

Beneficiari:
                Persoane adulte cu domiciliul în judeţul Timiş.