Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte

 Date de contact:
  P-ţa Regina Maria nr.3, 300004, Timişoara
  Tel. 0256/490281    
  Fax. 0256/407066
  Interior: 133
  Email: smca.dgaspc@yahoo.com
  Şef serviciu: Marcela Stanciu

Scopul serviciului: de asigurare a asistenţei sociale persoanelor adulte din județul Timiș, a persoanelor adulte cu handicap, a persoanelor vârstnice, sau a oricăror categorii de persoane aflate în dificultate, prin activităţi de planificare, coordonare şi informare cu privire la serviciile suportive necesare în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale precum şi integrarea în comunitate a acestor persoane.

Servicii oferite:

  • informare / îndrumare / consiliere a persoanei adulte aflate în dificultate cu privire la beneficiile de asistenţă socială, facilităţi, servicii sociale care pot sprijini incluziunea socială;
  • relaţionare şi colaborare cu serviciile publice şi private precum şi cu alte instituţii ce au responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale a persoanei adulte în dificultate socială;
  • monitorizare a modului de îngrijire a persoanei adulte instituţionalizată pentru care s-a instituit o măsură de protecţie socială pentru stabilirea continuării intervenţiei sau scoaterii din evidenţă a cazului;
  • propunere de măsuri de protecţie socială pentru persoana adultă cu dizabilităţi;
  • monitorizare a activității Asistentului Personal Profesionist atestat prin vizite trimestriale şi întâlniri tematice cu Asistentul Personal Profesionist precum şi cu adulţii cu dizabilităţi pentru care s-a dispus această măsură de protecţie în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu handicap grav sau accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii şi protecţiei lui.

Beneficiari: persoane adulte cu domiciliu în județul Timiș.