Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Date contact:
Str. P-ta Regina Maria  Nr.3, 300004, Timişoara
Tel. 0256-490281, 0746-153174
Fax. 0256-407066
Interior: 110, 109
E-mail: siapdgaspctm@yahoo.com

Șef serviciu: Daniel Julan

Scopul serviciului: Realizarea achiziţiilor de bunuri/servicii/ lucrări conform Programului Anual al Achizițiilor Publice, în conformitate cu procedurile și prevederile legislației achizițiilor publice, procedurilor operaționale și regulamentelor interne.                   

Principalele atribuții:

  • Întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice si evidenţierea achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, pe baza necesităților și priorităților comunicate de centre/ compartimente/birouri/servicii din cadrul DGASPC Timiș și în funcție de alocațiile bugetare;
  • Întocmirea propunerilor pentru Planul de Investiții și a bugetului aferent acestor propuneri;
  • Atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru de bunuri/servicii/lucrări, cu respectarea proceselor ce se derulează în trei etape distincte: etapa de planificare/pregătire a achiziției (inclusiv prospectarea pieţei), etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru si etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru;
  • Participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor;
  • Întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziţii publice pentru fiecare procedură de achiziție derulată;
  • Participarea în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene în ceea ce privește realizarea de achiziții publice;

 

Beneficiari: Centrele, Serviciile, Compartimentele, Birourile din cadrul DGASPC Timiș