Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Dizabilități

Date de contact:
str. Franz Liszt nr.3, Timișoara
Tel. 0256490925
Fax: 0256499983
Email: sedph.dgaspctm@yahoo.con
Sef serviciu:  Miron Ancuța

Principale atribuții:

  • Evidenţa persoanelor cu handicap neinstituţionalizate şi instituţionalizate (copii / adulţi) din judeţul Timiş;
  • Stabilirea dreptului la asistență socială sub forma de prestații sociale şi acordarea drepturilor şi facilităţilor/ prestaţiilor sociale cuvenite conform legii, persoanelor cu handicap;
  • Evidenţa asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
  • Informarea şi consilierea persoanelor cu handicap;
  • Colaborarea cu instituţii implicate în asistenţa specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap: autorităţi centrale şi locale, servicii şi instituţii publice, o.n.g., s.a.;

Activităţile sus-menţionate, implică:

  • verificarea, prelucrarea actelor şi documentelor în vederea constituirii dosarului de persoană cu handicap;
  • realizarea evidenţei; a registrului electronic propriu judetean;
  • operarea şi prelucrarea informatică a datelor, realizarea de statistici;
  • stabilirea şi acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite, în concordanţă cu Procedurile operationale de lucru şi Inventarul actelor şi documentelor / stabilirea circuitului acestora;

Beneficiari:
               Persoane cu dizabilităţi - copii sau adulţi, care au dobândit statutul de persoană cu handicap prin încadrarea în grad de handicap conform legii; reprezentanţii legalii ai acestora; reprezentanţi ai unor autorităţi, instituţii publice sau o.n.g. care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilităţi; alte persoane aflate în situaţii de dificultate sau risc social.