Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Date de contact:
str. Piața Regina Maria, nr. 3, cod  300004, Timișoara

Telefon: 0746 153 134
Tel. relații cu publicul: 0256/494497

Fax DGASPC Timiș: 0256/407066
Email: sec_copii_timis@dgaspctm.ro
Șef serviciu: Ileana Șeitan

Scopul serviciului:

Evaluarea complexă şi încadrarea  copilului cu dizabilităţi în grad de handicap / acces la servicii de abilitare şi reabilitare - se realizează în conformitate cu:

 • Ordinul nr. 1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihospciale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

Emitent: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Publicat în monitorul oficial nr. 994 din 9 decembrie 2016, cu completări și modificări.

Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, cu completări și modificări.

 • Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Publicat în monitorul oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016

Beneficiari: copii cu dizabilități.

Documente necesare pentru evaluarea complexă şi încadrarea  copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în conformitate cu Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016:

 • Cerere de încadrare în grad de handicap - completată de către părinte / reprezentant legal,  SEMNATĂ cu NUMĂR TELEFON și adresă email - formular tip;
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la încadrarea în grad de handicap a minorului - formular tip;
 • Certificatul medical tip A5  - eliberat de către medicul de specialitate curant  - în funcție de diagnostic;
 • Documente medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 pe diverse categorii de afectări – vor fi eliberate de către medicul specialist curant în funcție de diagnostic - formular tip;
 • Scrisori medicale, bilete de externare, rezultate investigații, în care să fie precizate: istoricul bolii, de la debut până în prezent, forma clinică a bolii, stadiul evolutiv și complicațiile bolii, recomandări - scrisori medicale / bilete de ieșire din spital - din ultimele 12 luni - vor fi eliberate de către medicul specialist curant în funcție de diagnostic;
 • Fişa medicală sintetică - completată și eliberată de către medicul de familie formular tip;
 • Fişa de evaluare psihologică, completată și eliberată de către  psiholog atestat în psihologie clinică formular tip;
 • Fişa psihopedagogică  -  completată și eliberată de către educator / învățător / profesor / psihopegagog, de la școala /grădinița frecventată de copil formular tip;
 • Ancheta socială completată și eliberată de SPAS/Primăria de domiciliu și Factorii de mediu în anexă formular tip
 • Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 • Copii ale actelor de identitate ale ambilor părinţi / reprezentant  legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului) - pt. copil cu plasament;
 • Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • Copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare + plan de servicii individualizat.

Precizări suplimentare - în funcție de diagnostic:

 • BOLI ALE APARATULUI CARDIO-VASCULAR: Buletin ECO-CORD
 • OFTALMOLOGIE: acuitate vizuală cu corecție: VOD cc, VOS cc
 • ORL: audiogramă tonala + audiograma vocala in caz de protezare auditiv
 • MUCOVISCIDOZĂ: forma clinică a bolii, stadiul evolutiv, complicații, recomandări
 • MALFORMATII NAS SI GURA (CHEILOSCHIZIS) – menționarea obligatorie a șirului de  operații necesare pentru corecție cu consemnarea estimativă a lunilor din anul în curs, sau urmator în care se vor efectua
 • DISTROFIE MUSCULARĂ: E.M.G.
 • BOALĂ GENETICĂ:
 • documente medicale de la medic de specialitate genetică medicală  și rezultatul testului genetic - (cariotip la Down)
 • documente medicale de la alți medici de specialitate, care să descrie  consecințele bolii genetice, pe alte aparate și sisteme (psihiatrie, ortopedie, endocrinologie etc.)
 • HIDRONEFROZĂ: ECO renal – interpretat
 • ASTM BRONȘIC: scrisori medicale / bilete de ieșire din spital, acte doveditoare de debut al bolii si isoric detaliat, precum si acte medicale  din ultimele 12 luni pentru cazurile vechi

Formularele tip (mai sus menţionate) pot fi descărcate de la următoarea adresă: 

www.dgaspctm.ro - Formulare protectia copilului - Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Toate documentele / fișele, eliberate de către specialiști pentru încadrare în grad de handicap, trebuie să conțină în mod obligatoriu: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE, ȘTAMPILA UNITĂȚII EMITENTE, SEMNĂTURA CELUI CARE A COMPLETAT DOCUMENTUL, SEMNĂTURA DIRECTOR, PARAFĂ (DOCUMENTE MEDICALE, FIȘA PSIHOLOGICĂ).

Dosarul complet, cu documentele în original, se depune la sediul D.G.A.S.P.C. Timiș - SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI, iar în urma verificării, dacă dosarul  este complet (conține toate documentele prevăzute de legislația în vigoare), se procedează la programarea copilului.

Mențiune specială: la data depunerii dosarului, părintele / reprezentantul legal al copilului, va prezenta inclusiv, cartea de identitate /buletin de identitate  în original.

Dosarul complet, cu documentele în original se poate transmite și prin poștă sau servicii de curierat, situație în care, părintele / reprezentantul legal, va fi contactat la numărul de telefon specificat în CEREREA depusă la dosar. 

PROGRAMAREA copilului pentru evaluare complexă, în vederea  încadrării   în grad de handicap, se face de către Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi,  în baza dosarului complet, după următorul program:

ORAR  PROGRAMĂRI:

LUNI și MIERCURI:  între orele  09.00  -  13.00

MARȚI și JOI:  între orele  12.00 - 16.00

 

De asemenea, la sediul Primăriei / SPAS de la domiciliul copilului, sunt disponibile următoarele tipizate necesare întocmirii dosarului pentru evaluarea / reevaluarea copilului cu dizabilități, în vederea eliberării de către Comisia pentru Protecția Copilului a unui certificat de încadrare în grad de handicap:

 • Model cerere tip;
 • Model Anchetă socială și Factorii de mediu;
 • Model Fişă medicală sintetică;
 • Model Fişă de evaluare psihologică;
 • Model Fişă psihopedagogică;
 • Model declarație pe propria răspundere cu privire la încadrarea în grad de handicap a minorului.

Beneficiari:

Copii cu dizabilități cu domiciliul în județul Timiș.