Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Date de contact:
str. Piața Regina Maria, nr. 3, cod  300004, Timișoara

Telefon: 0746 153 134;  0771 327 696
Tel. relații cu publicul: 0256/494497

Fax DGASPC Timiș: 0256/407066
Email: sec_copii_timis@dgaspctm.ro
Șef serviciu: Ileana Șeitan

Principale atribuții:

Evaluarea complexă şi încadrarea  copilului cu dizabilităţi în grad de handicap / acces la servicii de abilitare şi reabilitare, se realizează în conformitate cu:

 • Ordinul comun nr. 1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihospciale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora; Emitent: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Publicat în monitorul oficial nr. 994 din 9 decembrie 2016;
 • Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; Emitent Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Publicat în monitorul oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016
 • ORDINUL  nr. 1.472 din 30 mai 2022privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016  pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, emitent: Ministerul Sănătăţii și Ministerul Familiei Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20539 / 09.06.2022, publicat în: Monitorul Oficial nr. 621 din 24 iunie 2022.

Documente necesare pentru evaluarea complexă în vederea încadrării copilului cu dizabilităţi în grad de handicap / acces la servicii de abilitare şi reabilitare, conform cerințelor Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 și Ordinului comun nr. 1883/1306/2016:

 • cerere de încadrare în grad de handicap
 • copie act de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate); caz nou 2 expl.
 • copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; caz nou 2 expl.
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului); caz nou 2 expl.
 • Ancheta socială de la SPAS/Primăria de domiciliu și Factorii de mediu în anexă;
 • Fişa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea de îngrijiri paliative;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Documente medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 pe diverse categorii de afectări
 • Scrisori medicale, bilete de externare, rezultate investigații, în care să fie precizate: forma clinică a bolii, stadiu, complicații, recomandări medicale – cu precizări suplimentare în funcție de diagnostic:
 1. BOLI ALE APARATULUI CARDIO-VASCULAR: Buletin ECO-CORD
 2. OFTALMOLOGIE: acuitate vizuală cu corecție: VOD cc, VOS cc
 3. ORL: audiogramă
 4. MUCOVISCIDOZĂ: forma clinică a bolii, stadiul evolutiv, complicații, recomandări
 5. DISTROFIE MUSCULARĂ: E.M.G. (electromiografie)
 6. BOALĂ GENETICĂ: cariotip sau scrisoare medicală – de la medic specialist genetică medicală
 7. HIDRONEFROZĂ: ECO renal – interpretat
 8. ASTM BRONȘIC: scrisori medicale / bilete de ieșire din spital - din ultimele 12 luni
 • Fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică;
 • Fişa psihopedagogică  de la școala / grădinița frecventată de copil;
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare + plan de servicii individualizat
 • dosar plic + 1 folie plastic

Formularele tip pot fi descărcate de la următoarea adresă:  www.dgaspctm.ro „Formulare Protectia copilului” →Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilități

 1. Dosarul complet, cu documentele în original, se trimite prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, la următoarea adresă:

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI, PIAȚA REGINA MARIA NR. 3, COD: 300004, TIMIȘOARA

pentru SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI

SAU

Dosarul complet, cu documentele în original  se depune la sediul Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati  conform urmatorului program:

Luni – Miercuri între orele 9.00 - 14.00

Joi – Marți între orele 12.00 - 16.00

Vineri între orele 9.00 - 12.00

 1. În ordinea primirii dosarelor, Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, va verifica dacă dosarul conține toate documentele necesare, va comunica părintelui / reprezentantului legal data progamării și modalitatea evaluării copilului; în acest sens, în mod obligatoriu, în cererea dumneavoastră trebuie să existe un număr de telefon la care puteți fi contactat și după caz, o adresă de email;
 1. Toate documentele / fișele, eliberate de către specialiști pentru încadrare în grad de handicap, trebuie să conțină în mod obligatoriu: NUMĂR DE ÎNREGISTRARE, ȘTAMPILA UNITĂȚII EMITENTE, SEMNĂTURA CELUI CARE A COMPLETAT DOCUMENTUL, SEMNĂTURA DIRECTOR, PARAFĂ (DOCUMENTE MEDICALE, FIȘA PSIHOLOGICĂ);
 1. CEREREA DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP VA FI SEMNATĂ DE CĂTRE  PĂRINTE / REPREZENTANTUL LEGAL ȘI VA CONȚINE: NUMĂR TELEFON, ADRESĂ EMAIL.

Beneficiari:
Copii cu dizabilități cu domiciliul în județul Timiș.