Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Date de contact:
str. Piața Regina Maria, nr. 3, cod  300004, Timișoara

Telefon: 0746 153 134;  0771 327 696
Tel. relații cu publicul: 0256/494497

Fax DGASPC Timiș: 0256/407066
Email: sec_copii_timis@dgaspctm.ro
Șef serviciu: Ileana Șeitan

Principale atribuții:

Managementul de caz pentru intervenția integrată și evaluarea complexă a copiilor cu dizabilităţi, formularea propunerilor privind încadrarea copilului cu dizabilităţi într-un grad de handicap în vederea eliberării unui certificat de încadrare într-un grad de handicap și a Planului de abilitare – reabilitare, care are drept obiectiv dezvoltarea personală și socială, maximizarea potențialului, dobândirea autonomiei personale și sociale a copilului în vederea incluziunii sociale, integrarea școlară și profesională a copilului cu dizabilităţi.

Evaluarea complexă şi încadrarea  copilului cu dizabilităţi în grad de handicap / acces la servicii de abilitare şi reabilitare, se realizează în conformitate cu:

 • Ordinul nr. 1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihospciale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora. Emitent: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Publicat în monitorul oficial nr. 994 din 9 decembrie 2016;
 • Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Publicat în monitorul oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016

Documente necesare pentru evaluarea complexă în vederea încadrării copilului cu dizabilităţi în grad de handicap / acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în conformitate cu Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016:

 • cerere de încadrare în grad de handicap (formular tip)
 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei / hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • Ancheta socială (formular tip), de la SPAS/Primăria de domiciliu și Factorii de mediu în anexă - pentru copiii din familie;
 • Ancheta socială de la managerul de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș, Factorii de mediu în anexă și Planul individualizat de protecție – pentru copiii cu măsură de protecție specială;
 • Fişa medicală sintetică (formular tip), de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea de îngrijiri paliative;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Documente medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 pe diverse categorii de afectări, de la medicul de specialitate;
 • Scrisori medicale, bilete de externare, rezultate investigații, în care să fie precizate: forma clinică a bolii, stadiu, complicații, recomandări medicale

Precizări suplimentare, în funcție de diagnostic:

 • BOLI ALE APARATULUI CARDIO-VASCULAR: Buletin ECO-CORD
 • OFTALMOLOGIE: acuitate vizuală cu corecție: VOD cc, VOS cc
 • ORL: audiogramă
 • MUCOVISCIDOZĂ: forma clinică a bolii, stadiul evolutiv, complicații, recomandări
 • DISTROFIE MUSCULARĂ: EMG
 • BOALĂ GENETICĂ: cariotip sau scrisoare medicală - medic specialist genetică medicală
 • Fişa de evaluare psihologică (formular tip) - psiholog  atestat în psihologie clinică;
 • Fişa psihopedagogică (formular tip), de la școala / grădinița frecventată de copil;
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare + plan de servicii individualizat  (după caz).

Formularele tip (mai sus menţionate) pot fi descărcate de la următoarea adresă: 

www.dgaspctm.ro „Formulare Protectia copilului”→Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

De asemenea, la sediul Primăriei / SPAS de la domiciliul copilului, sunt disponibile următoarele tipizate necesare întocmirii dosarului pentru evaluarea / reevaluarea copilului cu dizabilități în vederea eliberării de către Comisia pentru Protecția Copilului a unui certificat de încadrare în grad de handicap:

 • Model cerere tip;
 • Model Anchetă socială și Factorii de mediu;
 • Model Fişă medicală sintetică;
 • Model Fişă de evaluare psihologică;
 • Model Fişă psihopedagogică.             

Programarea copilului pentru evaluare complexă, în vederea  încadrării   în grad de handicap  se face la sediul Serviciului  Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi,  în baza dosarului complet sau poate fi solicitată prin transmiterea în format electronic, a cererilor–tip insotite de toate documentele necesare la adresa sec_copii_timis@dgaspctm.ro , după următorul program:

 1. Dosarul complet, cu documentele în original,se depune la sediul Serviciului  Evaluare Complexă a copilului cu Dizabilități:

LUNI ȘI  MIERCURI: 9.00 -14.00

MARȚI ȘI JOI: 12.00 -16.00

VINERI: 9.00 -12.00

   2. Dosarul complet, cu documentele în original  SE DEPUNE DIRECT LA REGISTRATURA    D.G.A.S.P.C. Timiş:

LUNI - între orele 9.00-15.00

MARȚI - între orele 9.00-18.00

MIERCURI - între orele 9.00-15.00

JOI - între orele 9.00-15.00

VINERI- între orele 9.00-12.30

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

 Tel: 0256 / 494 497  sau 0746 153 134 – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

Beneficiari:
Copii cu dizabilități cu domiciliul în județul Timiș.