Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Contabilitate, Financiar-Buget

Date de contact:
P-ța Regina Maria nr. 3, 300004, Timișoara
Tel. 0256-490281, 0256-494030
Interior 114,115,116,117,187
Fax. 0256-407066
Email: contadgaspctm@yahoo.com
Șef serviciu: Mirela Grădinariu (promovare temporară)


 Principalele atribuții:
•    Întocmirea dărilor de seamă contabile sau situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
•    Evidenţa clară, corectă şi la zi a operaţiunilor contabile ale D.G.A.S.P.C. Timiş;
•    Fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget pentru D.G.A.S.P.C. Timiş;
•    Întocmirea necesarelor de credite şi execuţia privind utilizarea creditelor în limita şi cu destinaţia aprobată prin buget;