Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Adopții si Postadopții

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel: 0256-490281, 0256-494030
Interior:174; 122; 188
Email: adoptiitimis@gmail.com

Șef serviciu: Alina Lascu
 

Principalele atribuții:

 • Informarea, sprijinirea, pregătirea, evaluarea, potrivirea familiilor potential adoptive;
 • Păstrarea evidenţei copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia şi a familiilor atestate;
 • Realizarea demersurilor vizând deschiderea procedurii adopţiei interne;
 • Realizarea potrivirii teoretice si practice a copiilor pentru care instanta a admis deschiderea procedurii de adoptie interna;
 • Realizarea demersurilor pentru încredinţarea în vederea adopţiei a copilului la familia/persoana atestată ca aptă să adopte;
 • Monitorizarea bilunară a perioadei de încredinţare în vederea adopţiei; întocmirea raportului final cu propunere de încuviinţare a adopţiei, prelungire a încredinţării în vederea adopţiei sau revocarea încredinţării în vederea adopţiei;
 • Monitorizarea trimestrială a adopţiilor încuviinţate  de către instanţa de judecată;
 • Asigurarea de servicii pentru  familiile biologice  ale copiilor adoptaţi şi pentru copiii adoptaţi sau care urmează sa fie adoptaţi;
 • Desfăşurarea de acţiuni de informare şi promovare a adopţiei naţionale;
 • Realizarea de statistici periodice sau la cerere, în funcţie de etapele procedurii de adopţie;
 • Organizarea trimestrială a întâlnirilor de consultarea cu adoptatorii care nu au fost incluşi în etapa de potrivire practică.

Beneficiari:
Copiii al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă