Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului

Date de contact:

P-ța Regina Maria nr. 3, 300004, Timișoara
Tel. : 0256-490281; Int:172
Fax: 0256-407066
Email: scpc.dgaspctm@yahoo.com
Coordonator compartiment: Terbancea Andrada Valentina

Scopul serviciului: asigură logistica şi derulează activităţile necesare desfăşurării şi finalizării şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului

Servicii oferite:

  • Primeşte şi transmite Comisiei pentru Protecţia Copilului solicitările adresate acesteia.
  • Comunică solicitanţilor rezoluţiile Comisiei pentru Protecţia Copilului cu privire la solicitarea depusă.

Activităţi desfăşurate:

  • Verificarea şi înregistrarea dosarelor privind măsurile de protecţie specială, atestarea/ reînnoirea/suspendarea/retragerea atestatului AMP şi a celor de încadrare a unor copii în grad de handicap;
  • Convocarea în scris, prin corespondenţă, a părţilor prevăzute în lege;
  • Prezentarea dosarelor către CPC şi întocmirea proceselor verbale cu privire la dezbateri;
  • Tehnoredactarea, înregistrarea, semnarea şi contrasemnarea, ştampilarea, multiplicarea şi autentificarea hotărârilor CPC şi a certificatelor anexă cu privire la încadrarea unor copii în grad de handicap;
  • Transmiterea către persoanele/instituțiile îndreptățite a hotărârilor CPC și a certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap, direct, prin corespondență poștală sau referat de predare-primire.

Beneficiari:
           Petenți sau copii reprezentanți de acesția.