Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Date de contact:
Str. Franz Liszt, Nr. 3, Timişoara
Tel. 0256490925
Interior: 12 şi 13
Fax. 0256/499983
Email: EvaluareAdulti@dgaspctm.
Coordonator serviciu: Dr. Lavinia Gligor

 Servicii oferite:

 • informează, clar și obiectiv, persoanele solicitante în legătură cu legislația în vigoare privind încadrarea în grad de handicap, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • asigură consilierea persoanelor cu handicap;
 • transmite certificatul de încadrare în grad de handicap și programul individual de reabilitare și integrare socială, către beneficiar;
 • redactează și transmite orice alte documente emise de CEPAH-Timiș către persoana solicitantă sau diferite instituţii: adrese, puncte de vedere legate de încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap în cazul contestaţiilor/cererilor de chemare în judecată, transmise la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş
 • relaționează cu publicul, personal și la telefon;
 • promovează dreputrile peroanelor cu dizabilități. 
 • asigură transmiterea dosarelor la Comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de evaluare complexă;
 • transmite membrilor Comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 • ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
 • secretarul comisiei de evaluare participă la ședințe, în mod obligatoriu, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor;
 • întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 • înregistrează și redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare și integrare socială;
 • gestionează registrul de procese-verbale;
 • gestionează registrul de contestaţii;
 • redactează alte documente eliberate de Comisia de evaluare.
 • preia dosarele persoanelor evaluate de SECPAD pe baza procesului verbal de predare-primire;
 • pregătește și transmite dosarele de reevaluare;
 • returnează dosarele care nu pot fi soluționate.
 • trasmite la SEDPD un exemplar al Certificatului de încadrare în grad de handicap și al anexei, în orginal, pentru persoanele aflate la evaluare/reevaluare, pe baza unui proces verbal de predare/pimire.
 • gestionează documente necesare stabilirii/revocării unor măsuri de protecţie, pentru persoanele adulte cu handicap

Beneficiari: persoanele adulte cu handicap din județul Timiș

 

Începând cu data de  18.05.2023 certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia Superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap de către titularii acestora în baza Legii nr. 96/2023 pentru modificarea și completarea legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația se depune la registratura DGASPC Timiș în atenția Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiș conform tipizatului atașat.

Contestație

IMPORTANT: ODATĂ CU DEPUNEREA CONTESTAȚIEI CĂTRE COMISIA SUPERIOARĂ, OBLIGATORIU SE VA ATAȘA ȘI O COPIE-XEROX FAȚĂ-VERSO A PLICULUI ÎN CARE S-A PRIMIT CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP