Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Date de contact:
Str. Franz Liszt, Nr. 3, Timişoara
Tel. 0256490925, Int: 12 şi 13
Fax. 0256/499983
Email: EvaluareAdulti@dgaspctm, scephatm@yahoo.com
Coordonator serviciu: Dr. Lavinia Gligor

Scopul serviciului: asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, precum și informarea și consilierea socială a persoanelor cu handicap.

Servicii oferite:

 • înregistrează în registrul propriu de evidență dosarele persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap, după realizarea evaluării de către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;
 • asigură transmiterea dosarelor la C.E.P.A.H., însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad și tip de handicap, întocmit de Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;
 • transmite membrilor C.E.P.A.H. Timiș ordinea de zi și data de desfășurare a ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;
 • ține evidența desfășurării ședințelor si întocmește procesele-verbale privind desfășurarea acestora;
 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, precum și anexele acestora, certificatele de încadrare în grad de handicap destinate deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă și certificatele de orientare profesională,
 •  redactează deciziile privind acordarea măsurilor de protecție și orice alte documente emise de C.E.P.A.H. Timiș;
 • redactează atestatele asistenților personali profesioniști
 • eliberează copii conform cu originalul ale certificatelor de încadrare în grad de handicap, în cazul în care acestea au fost pierdute/furate/deteriorate/distruse
 • înregistreazã contestaţiile formulate împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap și le transmite Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, împreună cu dovada comunicării certificatului și dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare;
 • comunică prin poştă, cu confirmare de primire, certificatul de încadrare în grad de handicap, anexa acestuia, programul individual de reabilitare și integrare socială, certificatul de orientare profesională, certificatul de încadrare în grad de handicap destinat deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, precum și deciziile Comisiei Superioare și alte documente emise de C.E.P.A.H. Timiș;
 • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului general, care au legătură cu specificul activității biroului.
 • Certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teriorială în alta;

Certificatele de încadrare în grad de handicap emise de către Comisia de Evaluare respectă noul model impus de Hotărârea de Guvern nr. 927/2016 - modificarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, luând în considerare necesitatea respectării datelor cu caracter personal; prin urmare, datele referitoare la statutul social, codul de boală, precum și codul de handicap, fac parte din Anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap;

Beneficiari: persoane adulte cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au domiciliul ori reședința județul Timiș

Contestație

CONTESTAREA CERTIFICATELOR DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A PERSOANELOR ADULTE

Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,  în baza legii 96/2023 pentru modificarea și completarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTESTAȚIILE CERTIFICATELOR DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP SE POT DEPUNE PRIN UNA DINTRE MODALITĂȚILE DE MAI JOS:

 • LA REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ – Piața Regina Maria nr.3, cod 300004, Timișoara

DIRECT sau

prin POȘTĂ sau

prin e-mail:dgaspctm@dgaspctm.

 • La SECRETARIATUL COMISIEI SUPERIOARE din cadrul ANPDPD – str.General Constantin Budișteanu nr.28C, etj.1, sector 1, CP 010773, București,

DIRECT sau

prin POȘTĂ sau

prin e-mail:contestatie@anpd.gov.ro

CONTESTAȚIILE certificatelor de încadrare în grad de handicap se depun conform tipizatului atașat:

Odată cu depunerea contestației, se va atașa și o copie-xerox față-verso a plicului în care s-a primit certificatul de încadrare în grad de handicap

Contestația se depune într-un singur loc, printr-o singură modalitate!