Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Date de contact:
Str. Franz Liszt, Nr. 3, Timişoara
Tel. 0256490925
Interior: 12 şi 13
Fax. 0256/499983
Email: EvaluareAdulti@dgaspctm.
Coordonator serviciu: Dr. Lavinia Gligor

 Servicii oferite:

 • informează, clar și obiectiv, persoanele solicitante în legătură cu legislația în vigoare privind încadrarea în grad de handicap, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • asigură consilierea persoanelor cu handicap;
 • transmite certificatul de încadrare în grad de handicap și programul individual de reabilitare și integrare socială, către beneficiar;
 • redactează și transmite orice alte documente emise de CEPAH-Timiș către persoana solicitantă sau diferite instituţii: adrese, puncte de vedere legate de încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap în cazul contestaţiilor/cererilor de chemare în judecată, transmise la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş
 • relaționează cu publicul, personal și la telefon;
 • promovează dreputrile peroanelor cu dizabilități. 
 • asigură transmiterea dosarelor la Comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de evaluare complexă;
 • transmite membrilor Comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
 • ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
 • secretarul comisiei de evaluare participă la ședințe, în mod obligatoriu, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor;
 • întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 • înregistrează și redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare și integrare socială;
 • gestionează registrul de procese-verbale;
 • gestionează registrul de contestaţii;
 • redactează alte documente eliberate de Comisia de evaluare.
 • preia dosarele persoanelor evaluate de SECPAD pe baza procesului verbal de predare-primire;
 • pregătește și transmite dosarele de reevaluare;
 • returnează dosarele care nu pot fi soluționate.
 • trasmite la SEDPD un exemplar al Certificatului de încadrare în grad de handicap și al anexei, în orginal, pentru persoanele aflate la evaluare/reevaluare, pe baza unui proces verbal de predare/pimire.
 • gestionează documente necesare stabilirii/revocării unor măsuri de protecţie, pentru persoanele adulte cu handicap

Beneficiari: persoanele adulte cu handicap din județul Timiș

 

Certificatul de încadrare în grad de handicap poate fi contestat în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare direct la TRIBUNAL – SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV, conform O.U.G. nr.51/2017, punctul 31 și a Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.