Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Formulare persoane adulte cu handicap

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Dizabilități

 Actele necesare pentru acordarea plăţii dobânzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
 • Reprezentanţii legali ai copiilor cu dizabilitate gravă sau accentuată 

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit în totalitate doar pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.
 • În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani

Actele necesare eliberării adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii:

 • Formulare Anexa
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotărâre de punere sub interdicţie/dispoziţie de curatelă, după caz (copie);

După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

 • Tipizate credite pentru persoane cu handicap (achiziție autoturism, accesibilizare locuință)

Anexa 1A

Anexa2A

Anexa 3

Anexa 4A

Anexa 1B

Anexa 2B

Anexa 4 B

Acte necesare pentru acordarea rovinietelor

1. Cerere tip (se completează în momentul depunerii documentaţiei);

- persoana cu handicap proprietară a autoturismului →Anexa 1

- însotitorul persoanei cu handicap proprietar al autoturismlui → Anexa 2

- asistentul personal proprietar al autoturismului →Anexa 3

2. Cartea de identitate/buletin (al proprietarului autoturismului)

3. Copie Certificat de înmatriculare al vehiculului (talon)

4. Copie certificate de încadrare în grad de handicap

 În cazul încadrării ca persoană adultă cu handicap grav cu asistent personal, este necesară transmiterea de către persoana cu handicap grav cu asistent personal sau de către reprezentantul legal al acesteia, a opțiunii potrivit prevederilor art. 42, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,

 • Opțiune acord persoana cu handicap grav cu asistent personal
 • Anexa 1 (cerere) la procedura aprobată prin Ordinul MMFPSPV nr. 2272/2013, de aplicare a prevederilor art.42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată coroborată cu cel ale art. 77 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • Cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate
 • Anexa 2 - Cerere pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art.24 alin. (1), (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
 • Anexa 3 Cerere pentru decontarea carburantului în baza art.24 alin (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
 • Anexa 4 - Cerere pentru acordarea bonurilor de carburant în baza art.24 alin (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
 • Anexa 5 - Cerere pentru acordarea bonuri valorice (card carburant) în baza art.24 alin (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
 • Informare

Informare Prestații sociale, facilități , obligați pentru persoanele adulte cu handicap

(1) Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a directorului executiv al direcției generale de asistență socială şi protecţia copilului, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 (2) Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(3) In situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens.

(4) Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3)”

Plata prestaţiilor sociale se efectueaza din oficiuimplicit prin mandat poștal, în baza dispoziției de stabilire de prestații sociale, și în cont bancar, situație în care trebuie să depună un extras de cont semnat și parafat de către banca emitentă.

 • De ce pot beneficia persoanele cu handicap:

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 419 lei – 70% din ISR (începând cu 01.03.2023);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 180 lei – 30% din ISR (începând cu 01.03.2023);
 • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1898 lei (începând cu 01.01.2023) sau angajare asistent personal (pentru persoanele încadrate cu deficiență „GRAV – CU ASISTENT PERSONAL”);
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 24 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 1500 lei, sau bonuri de carburant în cuantum de 1500 lei;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă;

Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT  beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 317 lei – 53% din ISR (începând cu 01.03.2023);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 132 lei – 22% din ISR (începând cu 01.03.2023);
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic sau decont carburant în cuantum de 750 lei, sau bonuri de carburant în cuantum de 750 lei
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă

Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiază de:

 • buget personal complementar lunar,indiferent de venituri, în cuantum de 72lei – 12% din ISR,  (începând cu 01.03.2023).

 Nu pot beneficia de prestații sociale

a) adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună;

   b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
  c) adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Alte informatii:

 • Dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiș sau Comisia pentru Protecția Copilului Timiș și care se află în evidenţa instituţiei.
 • Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor se acordă la cerere;
 • Se menține obligația beneficiarului de prestații sociale și facilități în privința depunerii de cereri pentru reinnoirea datelor urmare emiterii unui nou act de identitate, solicitarea schimbării modalității de plată a prestațiilor sociale stabilite, facilități de transport, transfer a prestațiilor sociale în cazul în care are domiciliul stabil în județul Timiș, însă reședința în alte județe, încetare prestații ca urmare a decesului  sau schimbării de domiciliu/reședință din județul Timiș.
 • Se mentine obligatia persoanei cu handicap/reprezentantului legal ca în termen de 48 de ore – conform art. 59 lit. h) din Legea 448/2006, republicată – să aduca în scris la cunoștință Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, deces şi/sau alte situaţii de natură să influenţeze acordarea drepturilor prevăzute de lege.

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

CONTESTAREA CERTIFICATELOR DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A PERSOANELOR ADULTE

Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,  în baza legii 96/2023 pentru modificarea și completarea legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTESTAȚIILE CERTIFICATELOR DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP SE POT DEPUNE PRIN UNA DINTRE MODALITĂȚILE DE MAI JOS:

 • LA REGISTRATURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TIMIȘ – Piața Regina Maria nr.3, cod 300004, Timișoara

DIRECT sau

prin POȘTĂ sau

prin e-mail:dgaspctm@dgaspctm.

 • La SECRETARIATUL COMISIEI SUPERIOARE din cadrul ANPDPD – str.General Constantin Budișteanu nr.28C, etj.1, sector 1, CP 010773, București,

DIRECT sau

prin POȘTĂ sau

prin e-mail:contestatie@anpd.gov.ro

CONTESTAȚIILE certificatelor de încadrare în grad de handicap se depun conform tipizatului atașat:

Odată cu depunerea contestației, se va atașa și o copie-xerox față-verso a plicului în care s-a primit certificatul de încadrare în grad de handicap

Contestația se depune într-un singur loc, printr-o singură modalitate!

Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte 

Documente privind admiterea/ încetarea/ suspendarea persoanei vârstnice în/ din Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia