Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții Regim de Urgenţă în Domeniul Protecției Copilului

Complexul de Servicii Sociale pentru Intervenții în Regim de Urgență în Domeniul Protecției Copilului  Timișoara cuprinde următoarele servicii:

1. Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara, capacitate 32 locuri;

Timișoara, str. Căpitan Damșescu nr.53

Tel. 0256 270212

Fax. 0256 270212

2. Serviciul Maternal Timișoara, capacitate 8 cupluri mamă-copil

Timișoara, str. Căpitan Damșescu nr.53

Tel. 0256 270212

Fax. 0256 270212

3. Adăpostul de Zi și Noapte pentru Copiii Străzii Timișoara, capacitate 8 locuri

Timișoara, str. Ioan Slavici nr.48

Tel. 0256 270214

Fax. 0256 270214

4. Apartamente Miruna cu o capacitate de 10 locuri

 

Timișoara, str. Ioan Slavici nr.48

Tel. 0256 270214

Fax. 0256 270214

Email complex: css.timisoara@yahoo.com

Șef complex Vlad Adela

SERVICIUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

            Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara este un serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.64/22.11.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se respectă Ordinul nr.25/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și completările ulterioare. Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara are o capacitate de 32 locuri.

 Scopul serviciului social

            Scopul serviciului social " Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara " este  de a asigura protecţia copilului abuzat, neglijat şi exploatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată .

Beneficiarii serviciilor sociale

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul de Primire în Regim de Urgență Timișoara sunt:

a) copii abuzați, neglijați, exploatați, supuși oricăror forme de violență, găsiți sau părăsiți în unități sanitare;

b) copii ai căror unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați, sau în situația în care din orice alt motiv aceștia nu-și pot exercita drepturile și obligațiile părintești cu privire la copil.

SERVICIUL MATERNAL

  Serviciul Maternal Timișoara este un serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.64/22.11.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se respectă Ordinul nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și completările ulterioare. Serviciul Maternal poate găzdui 8 cupluri mamă copil.

Scopul serviciului social

            Scopul serviciului social "Serviciul Maternal Timișoara" este asigurarea protecției și îngrijirii cuplului mamă-copil și a femeilor gravide aflate în situații de dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată.

            Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.

Beneficiarii serviciilor sociale

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Serviciul Maternal Timișoara" pot fi mame cu copii aflați în risc de separare de familie și femei gravide aflate în situații de dificultate:

a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale şi relaţionale;

  - mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport;

  – mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice

b) cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială.

c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului.

ADĂPOSTUL DE ZI ȘI NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII TIMIȘOARA

  Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii Timișoara este un serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.64/22.11.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se respectă Ordinul nr.25/2019 privind standardele minime de calitate  pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de urgență, precum și ca adăposturi de noapte pentru copiii străzii, Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență social și a structurii orientative de personal, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și completările ulterioare. Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii Timișoara poate găzdui 8 beneficiari.

Scopul serviciului social

            Scopul serviciului social " Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii Timișoara" este de a asigura găzduire și îngrijire de bază pe termen scurt, precum și accesul la alte activități și servicii necesare în scopul reintegrării în familie al copilului sau luării unei măsuri de protecție corespunzătoare pentru copiii care trăiesc în mediul stradal și contribuie la creșterea calității vieții acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale

             Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii Timișoara" sunt copiii care trăiesc permanent în stradă și nu întrețin niciun fel de legături cu familia, copiii care se află circumstanțial în stradă și care păstrează legături ocazionale cu familia, copiii care se află permanent pe stradă trimiși de familie pentru a câștiga bani prin diverse munci, cerșit sau mici furturi, copiii persoanelor/familiilor fără adăpost.

APARTAMENTE MIRUNA

            Serviciului social de tip rezidențial ”Apartamente Miruna” Timișoara este un serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.177/28.08.2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se respectă Ordinul nr.25/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și completările ulterioare.

Scopul serviciului social

            Scopul serviciului social " Apartamente Miruna”Timișoara este  de a asigura protecţia copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată .

Beneficiarii serviciilor sociale

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Apartamentele Miruna Timișoara sunt: copii de peste 7 ani care nu beneficiază de îngrijirea părintească, separați temporar sau definitiv de familie din motive independente de voința lor.