Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Complexul de Servicii pentru Intervenție Specializată în Domeniul Protecției Familiei și a Copilului Timiș

Complexul de Servicii pentru Intervenție Specializată în Domeniul Protecției Familiei și a Copilului Timiș cuprinde următoarele structuri:

 1. Centrul de Intervenție în Regim de Urgență pentru Copilul neglijat, exploatat, abuzat, părăsit. Telefonul copilului 983!

 Date de contact:

 P-ța Regina Maria, Nr.3, Timiş;

Tel. 0256/ 983, 0256/ 499760 - int. 177; Fax 0256/ 499760

e-mail: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com

 1. Compartimentul de Prevenție și Intervenție în Urgență

   Date de contact:

 P-ța Regina Maria, Nr.3, Timiş;

Tel. 0256/ 499760 - int. 178; Fax : 0256/ 499760

e-mail: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com

 1. Biroul Consiliere pentru Copii și Părinți

Date de contact:

P-ța Regina Maria, Nr.3, Timiş;

Tel. 0256/ 499760- int. 178; Fax 0256/ 499760

e-mail: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com

 1. Compartimentului pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Date de contact:

P-ța Regina Maria, Nr.3, Timiş;

Tel. 0256/ 983, 0256/ 499760- int. 178;Fax 0256/ 499760

e-mail: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com

       5. Locuința protejată VENUS

  Date de contact:

P-ța Regina Maria, Nr.3, Timiş;

Tel. 0256/ 983, 0256/ 499760- int. 178;Fax 0256/ 499760

e-mail: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com

6. Centrul de consiliere pentru agresori

Date de contact:

 str. Franz Liszt nr. 3, et. 3, jud. Timiș/ P-ța Regina Maria, Nr.3, jud. Timiş;

Tel. 0256/ 983, 0256/ 499760- int. 178; Fax 0256/ 499760;

- e-mail: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com.

 

Șef Complex: Rodica Popescu

1. Centrul de Intervenție în Regim de urgență pentru copilul neglijat, exploatat, abuzat, părăsit. Telefonul copilului 983!

Scopul Centrului  de intervenție în regim de urgență pentru copilul neglijat, exploatat, abuzat, părăsit. Telefonul copilului 983! este de preluare și soluționare a sesizărilor cu privire la semnalarea riscurilor de abuz, neglijare, exploatare, părăsire, separare de familie a copilului şi asigurarea intervenţiilor de urgenţă, pe raza județului Timiș.

Atribuțiile Centrului  de intervenție în regim de urgență pentru copilul neglijat, exploatat, abuzat, părăsit. Telefonul copilului 983!:

 • asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 • colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
 • monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 • sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
 • întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 • face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 • preia, înregistrează, verifică şi repartizează fiecare solicitare primită, pe orice cale, asigurând intrarea în sistem, repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte etc.);
 • realizează analiza iniţială a sesizării, stabilirea credibilităţii şi evaluarea gradului de urgenţă, stabilirea timpului de răspuns;
 • asigură intervenţia în regim de urgenţă prin deplasarea în teren, în situaţii ce pun în pericol iminent viaţa copilului;
 • realizaeză evaluarea inițială la cazurile la care se impune deplasarea în regim de urgență;
 • realizează preluarea copiilor aflați în situație de risc iminet și îi plasează într-un mediu securizant;
 • întocmește rapoartele şi dispoziţiile privind plasamentul în regim de urgență;
 • în situația solicitărilor de intrare în sistemul de protecţie, preiau cazurile, verifică documentele şi caută locuri în sistemul de protecţie a copilului în funcție de nevoile identificate în cadrul evaluării inițiale; 
 • preia copiii aflaţi în situaţie de risc iminent din teren, după ce sesizarea a fost verificată de către echipă, cu ajutorul colaboratorilor din teritoriu (primărie, poliţie etc.);
 • realizează deplasări pentru cazurile aflate atât în monitorizare risc (cazuri care necesită implicarea atât a echipei mobile cât şi a autorităţilor locale, deplasări bilunare) cât şi coordonează/ urmărește monitorizarea cu plan servicii de către S.P.A.S. a situațiilor de copii la risc în vederea depășirii situațiilor de vulnerabilitate a familiei;
 • participă la audierile minorilor care nu au reprezentant legal, la solicitarea IPJ Timiş, Tribunalului Timiş precum şi la preluarea minorilor neînsoţiţi de la punctele de frontieră.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin Centrul  de intervenție în regim de urgență pentru copilul neglijat, exploatat, abuzat, părăsit. Telefonul copilului 983! sunt:

 • copiii aflați în risc de abuz, neglijare, exploatare, părăsire;
 • copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor.

2. Compartimentul de Prevenție și Intervenție în Urgență

   Scopul Compartimentului de Prevenție și Intervenție în Urgență este de a preveni riscul de părăsire a copilului, precum și protecţia copilului părăsit în maternităţi şi alte unităţi sanitare din judeţul Timiş.

Atribuțiile Compartimentului de Prevenție și Intervenție în Urgență:

 • Monitorizarea şi consilierea gravidelor şi  mamelor copiilor nou-născuţi cu risc de părăsire;
 • Consilierea mamelor/ părinţilor în vederea integrării/ menţinerii/ reintegrării copilului în familie;
 • Informarea gravidelor şi mamelor copiilor nou-născuţi cu risc de părăsire cu privire la resursele existente la nivelul comunităţii, servicii sociale, drepturi și facilități de care pot beneficia, în vederea prevenirii separării copiilor de familie;
 • Instrumentarea cazurilor copiilor părăsiţi în maternităţi/ unităţi sanitare din judeţul Timiş, în vederea evaluării posibilității menţinerii copilului în familia naturală sau propunerii unei măsuri de protecţie specială;
 • Consilierea mamei care şi-a părăsit copilul în maternitate şi  care, în urma verificărilor efectuate de către poliţie, a fost identificată, în scopul întreprinderii demersurilor necesare pentru înregistrarea naşterii copilului şi a responsabilizării mamei cu privire la asumarea creşterii şi îngrijirii propriului copil;
 • Participarea la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului în maternitate/ unităţi sanitare;
 • Realizarea demersurilor necesare întocmirii certificatului de naştere al copilului părăsit în maternităţi/ unităţi sanitare alături de reprezentanții poliției și a unităților sanitare;
 • Realizarea demersurilor cu privire la instituirea unei măsuri de protecţie specială asupra copilului părăsit în maternităţi/ unităţi sanitare.

Beneficiarii Compartimentului de Prevenție și Intervenție în Urgență sunt reprezentați de:

 • copil nou-născut provenit din mamă care nu prezintă acte de identitate la internare, existând riscul părăsirii acestua în spital;
 • copilul părăsit în maternitate/ unitate sanitară;
 • copilul care nu are întocmit certificat de naştere şi există riscul părăsirii de către aparţinători în unitatea medicală (pentru unităţile sanitare altele decât maternităţile);
 • mamă minoră;
 • gravide minore;
 • copilul nou-născut a cărui mamă solicită instituirea unei măsuri de protecţie special față de acesta;
 • mama care  declară că este în conflict cu familia sau că a fost supusă unui abuz emoţional, fizic sau sexual, aflându-se cu copilul nou-născut în situație de risc;
 • copil nou-născut a cărui mamă execută o pedeapsă privativă de libertate;
 • copil născut din mamă care provine din mediul stradal;
 • copiii nou-născuți și mamele acestora fără domiciliu/ spațiu de locuit.

3. Biroul Consiliere pentru Copii și Părinți

Scopul Biroului Consiliere pentru Copii și Părinți este de a oferiri sprijin specializat copiilor și tinerilor, asistenților maternali profesioniști și părinţilor biologici/ substitutivi ai copiilor aflaţi în evidenţa DGASPC Timiş pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, sociale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa sau reintegrarea copilului în familie.

Atribuțiile Biroului Consiliere pentru Copii și Părinți:

 • Asigurarea intervenției în echipă, în regim de urgență, în situații de neglijare severă și abuz asupra copilului, precum si în situații de  violență domestică;
 • Creşterea calitǎţii îngrijirii copiilor în famila naturală/ familia de plasament/ la asistent maternal profesionist;
 • Îmbunǎtǎţirea integrǎrii sociale a copilului prin optimizarea personală, remedierea/ ameliorarea problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament.

Beneficiarii  Biroului Consiliere pentru Copii și Părinți sunt:

 • copiii și părinții/ reprezentanții legali/ familie substitutivă, beneficiari ai structurilor organizate la nivelul Complexului de Servicii pentru Intervenție Specializată în Domeniul Protecției Familiei și a Copilului Timiș, respectiv:  Centrul de Intervenție în Regim de urgență pentru copilul neglijat, exploatat, abuzat, părăsit. Telefonul copilului 983!, Compartimentul de Prevenție și Intervenție în Regim de Urgență și Compartimentul pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • copii beneficiari ai altor structuri din cadrul DGASPC Timiș  / asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul DGASPC Timiș.

4. Compartimentului pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Scopul Compartimentului pentru prevenirea și combaterea violenței domestice este de a acorda, în principal, asistenţă primară de specialitate, consiliere şi suportul necesar victimelor oricăror forme de violenţă domestică. Furnizarea serviciilor se realizează în mod gratuit.

Atribuțiile Compartimentului pentru prevenirea și combaterea violenței domestice:

 • Preluarea sesizărilor și evaluarea inițială a acestora;
 • Consilierea și îndrumarea victimelor violenței domestice, în conformitate cu specificaţiile aferente tipului de agresiune descris şi cu aspectele individualizate relatate de către apelant;
 • Sesizarea şi/sau înaintarea cazului către inspectoratele de poliţie teritoriale;
 • Asigurarea intervenţiei în regim de urgenţă prin deplasare în teren, în situaţii ce pun în pericol iminent viaţa victimei violenței domestice;
 • Preluarea victimelor violenței domestice și plasarea acestora într-un mediu securizant;
 • Realizarea evaluării detaliate a cazurilor victimelor violenței domestice. Întocmirea documentației necesară la admiterea victimelor violenței domestice în cadrul centrelor destinate victimelor violenței domestice.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin Compartimentul pentru prevenirea și combaterea violenței domestice sunt:

 • potenţiale victime/victimele violenţei domestice, ale traficului de persoane, respectiv, ale discriminării de gen sau a discriminării multiple;
 • părinţi sau alţi membrii ai familiei;
 • persoane din categoria rudelor/ afinilor care au cunoştinţă despre o situaţie de violenţă domestică;
 • vecini sau persoane din reţeaua socială a familiei;
 • martori;
 • profesionişti din diferite domenii de activitate care interacţionează cu victimele violenţei domestice: personal medico-sanitar (medicul de familie, asistentul medical comunitar etc.) psihologi, psihoterapeuţi, cadre didactice, poliţişti, jandarmi, personal din diverse instituţii specializate, asistenţi sociali sau persoane cu atribuţii în asistenţa socială, preoţi, reprezentanţi mass-media etc.

5. Locuința protejată VENUS

Serviciul social ”Locuința protejată VENUS” este dezvoltat în cadrul proiectului POCU/465/4/4/128038 - “Venus - Împreună pentru o viața în siguranță!”, fiind înființat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiș nr. 204/30.10.2019 și funcționează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiș- Complexul de Servicii pentru Intervenție Specializată în Domeniul Protecției Familiei și a Copilului, conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 210/ 29.09.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Principalele funcţii ale serviciului social ”Locuința protejată VENUS” :

 • Evaluarea nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de viaţă în care aceasta se află;
 •  Elaborarea și implementarea Planului de intervenţie
 • Elaborarea și implementarea Planului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă
 • Continuarea furnizării de servicii specializate pentru victimele violenţei domestice şi a obiectivelor stabilite în planul de intervenţie, atunci când este preluat de la un alt furnizor de servicii;
 • Asigurarea unei intervenţii individualizate pe durata admiterii persoanei în locuinţa protejată pentru ca aceasta să-şi depăşească situaţia de vulnerabilitate complexă (emoţională, socială, economică) astfel încât beneficiarul să poată fi reintegrat social şi să ducă o viaţă independentă;
 • Reevaluarea nevoilor beneficiarilor
 • Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • Îngrijire personală, ajutor în efectuarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice;
 • Informare, suport emoțional, consiliere psihologică și socială, asistență medicală;
 • Sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, educare pentru abilități de viață independentă, educare pentru inserţie/reinserţie în familie şi comunitate, educare pentru integrare/ reintegrare  social;
 • Facilitarea accesului la educație generală, orientare și inserţia socială şi profesională/vocațională a beneficiarilor;
 • Informarea beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate realizarea de materiale de promovare si distribuirea acestora, atat prin serviciile proprii cat si prin intermediul colaborarilor
 • Elaborarea Rapoartelor de activitate;
 • Promovarea drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 • Asigurarea calităţii serviciilor sociale prin elaborarea de instrumente standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor
 • Administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea asigurarea personalului cu pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului;

 Beneficiarii locuinţei protejate sunt victimele violenţei domestice:

 • adulţi victime ale violenţei domestice;
 • cupluri părinte/reprezentant legal-copil.

   5. Centrul de consiliere pentru agresori

Serviciul social "Centrul de Consiliere pentru agresori " este înfiinţat în cadrul implementării de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program, activitatea A.4 având ca scop înființarea a 8 centre regionale pentru consilierea agresorilor.

 

Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de consiliere pentru agresori" :

 a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general /local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 2. asigură relațiile de colaborare cu actorii sociali cu competențe în domeniu și încheie parteneriate în condițiile legii;

 3. elaborează strategia de intervenție în raport cu nevoile identificate în rândul populației țintă.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1. pune la dispoziția beneficiarilor sau a altor persoane interesate materiale informative privind serviciile oferite;

 2. facilitează accesul în incita proprie a potențialilor beneficiari/ aparținători anterior admiterii în cadrul centrului pentru a cunoaște serviciile oferite;

 3. asigură informarea beneficiarilor/ aparținătorilor cu privire la regulamentul propriu de organizare și funcționare, precum și cu privire la drepturile și obligațiile beneficiarilor;

4. asigură exercitarea dreptului de asistență și protecție, în funcție de necesități:

5. elaborarea de rapoarte de activitate.

 c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

 1.drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare a serviciilor;

 2. personalul serviciului cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor;

 3. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului cu privire la activitățile desfășurate;

 4. încurajarea beneficiarilor să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care vizează serviciile primite;

 5. serviciile se acordă cu respectarea de către beneficiari și personal deopotrivă a Codului de etică.

 d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 3. realizarea procedurilor proprii de  intervenție;

 4. realizarea de rapoarte anuale privind progresul serviciilor acordate.

 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Consiliere pentru agresori " sunt persoane adulte, agresori în situații de violență domestică, care au consimțit în scris să participe la consilierea oferită în cadrul centrului.