Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Complexul de Servicii ”B” pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj

Complexul de Servicii ”B” pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj cuprinde:

 • Casa de tip familial nr.1 Sf.Constantin și Casa de tip familial nr.2 Sf.Elena

 Localitatea  Mun.Lugoj Fundătura Traian Vuia  Nr. 4

            CTF nr.1 tel. 0256 – 705815

            CTF nr.2 tel. 0256 – 705825

            Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

Șef compex: Mariana Ilie

Scopul serviciului: Scopul structurilor de îngrijire de tip familial care alcătuiesc Complexul de Servicii ”B” pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj este acela de a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor și tinerilor cu dizabilități beneficiari de măsură de protecție specială pe perioada rezidenţei lor prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora, după cum urmează:

 • găzduire;
 • asistenţă medicală şi îngrijire personală;  
 • educație;
 • pregătire pentru viaţă independentă, recuperare şi reabilitare;
 • consiliere psihosocială şi suport emoţional;
 • socializare şi activităţi de petrecere a timpului liber;
 • reintegrare familială şi comunitară.

Cele două servicii de îngrijire de tip familial – CTF nr.1 Sf Constantin și CTF nr.2 Sf Elena, fac parte din sistemul de protecţie a copilului şi înterrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare ce are ca scop final întegrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

     Servicii oferite:

 • Îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cat mai asemănător celui din familie;

- Asistenţă medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție;
 - Educaţia pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 - Un climat afectiv favorabil dezvoltării centrate pe copil;
 - Stimularea capacităţii de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 - Implicarea copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi gradul de maturizare psiho-socială;
 - Dezvoltărea sentimentului de apartenenţă la un grup social/familie, sentimentului de acceptare şi înţelegere a situaţiei sale, a propriei istorii;
 - Dezvoltărea relaţiilor copilului cu comunitatea până la identificarea lui ca membru al acesteia;
 - Acces la educaţie, informare, cultură prin şcolarizare gratuită şi obligatorie şi  integrarea în comunitatea şcolară locală;

 • Activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție;
 • Observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție;
 • Programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieşirea din centru;
 • Monitorizarea evoluţiei copiilor/tinerilor reintegraţi/integraţi în familia naturală, lărgită sau directă pe o perioadă de minim 6 luni.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor de îngrijire de tip familial oferite în cadrul Complexului de Servicii ”B„ pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj - Casa de tip familial nr.1 Sf.Constantin și Casa de tip familial nr.2 Sf.Elena, sunt copiii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate aflaţi în dificultate cu vârste cuprinse între 3-18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au terminat o formă de învăţământ sau în curs de integrare socio-profesională şi care beneficiază în condiţiile legii de protecţie specială.

 • Casa de Tip Familial Sf.Ana Gavojdia

 Localitatea  com.Gavojdia, jud.Timiș

 Tel. 0356 – 409787

  Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

Scopul serviciului: Scopul CTF Sf Ana din cadrul Complexului de Servicii ”B” pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj este de a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor și tinerilor cu dizabilități beneficiari de măsură de protecție specială pe perioada rezidenţei lor prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora, după cum urmează:

 • găzduire;
 • asistenţă medicală şi îngrijire personală;  
 • educație;
 • pregătire pentru viaţă independentă, recuperare şi reabilitare;
 • consiliere psihosocială şi suport emoţional;
 • socializare şi activităţi de petrecere a timpului liber;
 • reintegrare familială şi comunitară.

Serviciul de îngrijire de tip familial – CTF Sf Ana, face parte din sistemul de protecţie a copilului şi înterrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare ce are ca scop final întegrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

Servicii oferite:

 • Îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cat mai asemănător celui din familie;

- Asistenţă medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție;
 - Educaţia pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 - Un climat afectiv favorabil dezvoltării centrate pe copil;
 - Stimularea capacităţii de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 - Implicarea copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi gradul de maturizare psiho-socială;
 - Dezvoltărea sentimentului de apartenenţă la un grup social/familie, sentimentului de acceptare şi înţelegere a situaţiei sale, a propriei istorii;
 - Dezvoltărea relaţiilor copilului cu comunitatea până la identificarea lui ca membru al acesteia;
 - Acces la educaţie, informare, cultură prin şcolarizare gratuită şi obligatorie şi  integrarea în comunitatea şcolară locală;

 • Activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție;
 • Observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copiilor/tinerilor beneficiari cu măsură de protecție;
 • Programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieşirea din centru;
 • Monitorizarea evoluţiei copiilor/tinerilor reintegraţi/integraţi în familia naturală, lărgită sau directă pe o perioadă de minim 6 luni.

Beneficiari: Beneficiarii Casei de tip familial Sf. Ana din cadrul Complexului de Servicii ”B„ pentru Copiii cu Dizabilități Lugoj, sunt copiii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate aflaţi în dificultate cu vârste cuprinse între 3-18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au terminat o formă de învăţământ sau în curs de integrare socio-profesională şi care beneficiază în condiţiile legii de protecţie specială.