Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Complex de Servicii pentru Intervenție Specializată în Domeniul Prevenirii și combaterii Violenței Domestice

Complexul de Servicii pentru Intervenție Specializată în Domeniul Prevenirii și Combaterii Violenței Domestice Timiș, cuprinde următoarele servicii:

1. Locuința Protejată Venus;

Date de contact:

Adresa: P-ța Regina Maria, Nr.3, Timiş;

tel. 0256/490281

2. Centrul de Consiliere pentru Agresori;

Date de contact:

- Adresa: Timișoara str. Franz Liszt nr. 3, et. 3, jud. Timiș/P-ța Regina Maria, Nr.3, jud. Timiş;

tel. 0256/490281

- e-mail:  dgaspctm@dgaspctm.ro

3.Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice

4.Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor

1. Locuința Protejată Venus

Scopul serviciului:  Scopul serviciului social este de a oferii victimelor violenței domestice cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru tranzitul la o viață independentă, în cadrul unei rețele naționale de locuințe protejate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pentru o perioadă determinată de timp de până la 1 an.

Servicii oferite: Condiţiile de admitere în serviciul social sunt determinate de evaluarea condițiilor de risc și de vulnerabilitate ale victimelor violenței domestice și de disponibilitatea locurilor în cadrul locuinței. Selecţia și admiterea în locuința protejată se poate realiza numai în situatia în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.

Principalele activități/servicii acordate pot fi următoarele:

a) informare și consiliere socială, reluarea contactelor sociale;

b) consiliere psihologică și, după caz, terapie de specialitate;

c) educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală;

d) consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

e) facilitarea accesului la servicii medicale;

f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;

g) alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor;

h) consiliere juridică;

i) consiliere socială.

Beneficiari: Beneficiarii locuinţei protejate sunt victimele violenţei domestice:

          a) adulţi victime ale violenţei domestice;

          b) cupluri părinte/reprezentant legal-copil.

Cuplul părinte/reprezentant legal-copil, denumit în continuare părinte-copil, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori.

2. Centrul de Consiliere pentru Agresori

Serviciul social Centrul de Consiliere pentru agresori a fost înfiinţat în cadrul implementării de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a proiectului predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program, activitatea A.4 având ca scop înființarea a 8 centre regionale pentru consilierea agresorilor;

Scopul serviciului: Scopul serviciului social este de a preveni și combate violența domestică prin oferirea de servicii complexe agresorilor familiali, în vedera corectării comportamentelor agresive/violente și de a sprijini reabilitarea, reinserția și integrarea socială a acestora.

Servicii oferite:

a) informare și consiliere socială;

b) evaluare și consiliere psihologică;

c) educație privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru deezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală;

d) consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la cursuri de formare /reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

g) alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor;

i) consiliere socială.

Beneficiarii: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Consiliere pentru agresori, sunt persoane adulte, agresori în situații de violență domestică, care au consimțit în scris să participe la consilierea oferită în cadrul centrului.

Centrul de consiliere pentru agresori, preia un caz prin cel puţin una dintre următoarele forme:

(a) în urma propriei autoevaluări, în mod voluntar,

(b) are recomandare dată de instanță în ordinul de protecție emis, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 217/2003,

(c) are obligație dată de instanță ca parte a condițiilor de suspendare a executării pedepsei privative de libertate,

(d) are obligație dată de judecător ca parte a controlului judiciar,

(e) a fost evacuat temporar din domiciliu printr-un ordin de protecție provizoriu,

(f) nu-și poate exercita profesia ca urmare a măsurilor din cuprinsul controlului judiciar.