Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Compartimentul Audit Public Intern

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel. 0256-490281
Int: 182
Fax. 0256-407066
Email: audit.dgaspctm@yahoo.com
 

 Principalele atribuții:

  • elaborează norme metodologice specifice DGASPC Timiş, cu avizul Biroului Audit public Intern al Consiliului Judeţean Timiş.
  • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
  • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale DGASPC Timiş sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • informează Biroul Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş despre recomandările neînsuşite de către conducătorul  care a aprobat misiunea de audit, precum şi despre consecinţele acestora;
  • raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern;
  • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al DGASPC Timiş şi structurii de control intern abilitate;
  • coordonatorul compartimentului de audit public intern veghează la respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern şi poate iniţia măsurile corective necesare.

             Auditul intern, prin sfera sa de activitate şi obiectivele pe care le are de realizat, acţionează în folosul conducerii D.G.A.S.P.C. Timiș, prezentând acesteia cu obiectivitate, profesionalism şi independenţă, riscurile asociate activităţilor şi proceselor relative la patrimoniu, furnizând acesteia, prin recomandările formulate soluţii de remediere a disfuncţiilor constatate.

Beneficiari:
Destinatarul rezultatelor acţiunilor de audit intern este directorul general al DGASPC Timiş, care avizează recomandările auditorilor, recomandări ce au rolul de a corecta deficienţele constatate în derularea activităţilor din cadrul DGASPC Timiş, respectiv instituţiile subordonate.