Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Compartiment Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Informatizare

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel: 0256-490281, 0256-494030
Interior:185; 167
Email: spi.dgaspctm@yahoo.com

Principalele atribuții:

1. Elaborează Proiectul Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în concordanţă cu Strategiile Naţionale elaborate;
2. Elaborează Planul Operaţional pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Timiş;
3. Monitorizează  şi evaluează anual Planul Operaţional pentru implementarea strategiei;
4. Identifică surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte necesare implementării Strategiei;
5. Elaborează proiecte cu finanţare internă şi externă pentru implementarea Strategiei, în vederea creşterii calităţii serviciilor destinate copilului/familiei, persoanelor adulte şi a oricăror persoane aflate în dificultate;
6. Asigură implementarea proiectelor aflate în desfăşurare;
7. Monitorizează proiectele aflate în desfăşurare;
8. Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care DGASPC Timiş le derulează;
9. Realizează raportări solicitate de diferite instituţii cu privire la stadiul proiectelor implementate;
10. Colaborează cu ONG-uri care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale pentru derularea în parteneriat a proiectelor;
11. Realizează semestrial/anual sau în funcţie de solicitări raportul de activitate al DGASPC Timiş;
12. Realizează şi evaluează semestrial şi anual Planul Anual de Management al DGASPC Timiş;
13. Realizează raportări solicitate de diferite instituţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

14. Realizează Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Timiș și bugetul Consiliilor Locale;

15. Elaborează anual Raportul de activitate al instituției;
16. Postează şi actualizează permanent pagina de internet a instituţiei;
17. Participă la diferite conferinţe, seminarii, prezentări de proiecte.