Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Servicii Sociale Timișoara

Centrul de Servicii Sociale Timișoara cuprinde următoarele servicii:

1.Căsuța de Tip Familial ,,Sfântul Mihail Săcălaz

Datele de contact: str. a VI-a nr 503, comuna Săcălaz, județul Timiș

Tel. 0356882076 

Email: centrulsoctm@gmail.com

2. Casa de Tip Familial ,, Andrei”

Datele de contact: str. Vulturilor nr. 8, Timișoara, județul Timiș

Tel. 0356882076 

 Email: centrulsoctm@gmail.com

3. Casa de Tip familial ,, Ioana

Datele de contact: localitatea Mănăstire nr. 3, comuna Birda,  județul Timiș

Tel. 0356882076 

 Email: centrulsoctm@gmail.com

4. Apartamente de Inserție Socială- str. Musicescu și str. Polonă-Timișoara, județul Timiș

Datele de contact: localitatea Timișoara str. Musicescu nr. 16,  județul Timiș / localitatea Timișoara str. Polonă nr.2,  județul Timiș

Tel. 0356882076 

Email: centrulsoctm@gmail.com

Sef centru: Lozici Alina- Lăcrămioara, telefon: 0356410515

Scopul serviciilor sociale: Căsuța de Tip Familial ,,Sfântul Mihail” Săcălaz, Casa de Tip Familial ,, Andrei” Timișoara, Casa de Tip familial ,, Ioana”- sat Mănăstire, comuna Birda și Apartamente de Inserție Socială- str. Musicescu și str. Polonă-Timișoara este de a asigura protecția copilului, separat temporar sau definitiv de părinții săi, precum și găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată până la absolvirea unei forme de învățământ sau împlinirea vârstei de 18 ani.

Serviciile oferite în cadrul caselor de tip familial și apartamentelor de inserție socială aparținând  Centrului  de Servicii Sociale Timișoara sunt:

a). găzduire pe perioadă determinată până la încetarea sau înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență; asigurarea intimității copiilor, asigurarea spațiului personal și confidențialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

b). asigurarea nevoilor de bază a copiilor: alimentație,  îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, etc. îngrijire personală asigurarea ajutorului permanent pentru igiena personală, igienă intimă, ajutor pentru servirea meselor, după caz ajutor pentru transfer/mobilizare și deplasare;

c). asigurarea îngrijirilor medicale, supravegherea zilnică a stării de sănătate fizică și psihică a copiilor, asigurarea asistenței medicale, terapii de recuperare/reabilitare, efectuarea controalelor medicale necesare, programări la medicul de familie și la medicii specialiști în caz de nevoie, însoțirea copiilor la medici, administrarea tratamentelor medicale prescrise, promovarea unui stil de viață sănătos prin programe educative pentru îngrijirea stării de sănătate, acordarea primului ajutor în caz de urgențe medicale, tratarea afecțiunilor medicale, etc;

d). servicii educaționale: asigurarea accesului beneficiarilor la educație, cu prioritate prin unitățile de învățământ din comunitate, dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor, aprofundarea cunoștințelor dobândite și dezvoltarea culturii generale, sprijin în efectuarea temelor școlare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de socializare și petrecere a timpului liber, prin personalul de specialitate al centrului (educatori specializați), cu scopul de a crește performanțele școlare ale copiilor , de a promova educația și de preveni abandonul școlar și delincvența juvenilă;

e). Servicii de asistență socială: evaluarea socială, identificarea nevoilor cu care se confruntă copiii și promovarea intereselor copiilor prin reintegrare socială, reintegrare socio-profesională și reintegrare familială; menținerea legăturii cu familiile copiilor, cu familia lărgită și/sau cu alte persoane relevante pentru copii, întocmirea documentelor necesare pentru diferite situații de viață ale copiilor ( certificate de handicap, certificate de naștere, cărți de identitate, certificate de orientare școlară,  programe de intervenție specifică pentru reintegrarea copiilor în familie și/sau pentru menținerea legăturii copiilor cu familia, documente necesare pentru procesul de școlarizare al copiilor, etc.), sprijin pentru reabilitarea comportamentală și rezolvarea unor probleme de natură socio-medicală și educațională în funcție nevoile copiilor;

f) consiliere socială și suport emoțional pentru copii și familiile acestora și/sau alte persoane relevante pentru copil.

Beneficiarii caselor de tip familial și apartamentelor de inserție socială aparținând  Centrului  de Servicii Sociale Timișoara sunt: copii care au împlinit vârsta de  7 ani, care nu beneficiază de îngrijire părintească, separați temporar sau definitiv de familie din motive independente de voința lor.