Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Servicii Sociale Timișoara

Centrul de Servicii Sociale Timișoara cuprinde următoarele servicii:

1. Casa de tip familial Sfântul Mihail Săcălaz

Date de contact:

Localitatea Săcălaz, nr.503

Tel. 0256 270212

Fax. 0256 270212

Email css.timisoara@yahoo.com

Scopul serviciului este  de a asigura protecţia copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată până la absolvirea unei forme de învățământ sau împlinirea vârstei de 18 ani

Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, până la încetarea / înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • îngrijire personală;
 • asistența medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigurare acces beneficiari la educație, informare, cultură;
 • asistența socială - întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiile lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 •  consiliere psiho-socială și suport emoțional ;
 • socializare și activități culturale.

Beneficiari: Copii de peste 7 ani care nu beneficiază de îngrijirea părintească, separați temporar sau definitiv de familie din motive independente de voința lor.

2. Casa Andrei

Contact : Timișoara, str. Vulturilor nr.8

Tel. 0356410515

Email casaandreitimisoara@gmail.com

Scopul serviciului: este de a asigura protecţia copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată până la absolvirea unei forme de învățământ sau împlinirea vârstei de 18 ani.

Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, până la încetarea / înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgență;
 • îngrijire personală;
 • asistența medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • educare - asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultură;
 •  asistența socială - întocmire de anchete sociale, păstrarea și reactualizarea bazei de date, desfășurarea activităților specifice cu scopul reintegrării socio-familiale, păstrarea legăturii cu familiile copiilor, familiile lărgite sau alte persoane relevante pentru copil;
 • dezvoltarea abilităților de viață independentă;
 •  consiliere psiho-socială și suport emoțional;
 • socializare și activități culturale.

Beneficiarii: copii de peste 7 ani care nu beneficiază de îngrijirea părintească, separați temporar sau definitiv de familie din motive independente de voința lor.

3. CASA DE TIP FAMILIAL ”MARIA”

Date de contact: Localitate  SÂNMARTINU MAGHIAR, COM.UIVAR

Email css.timisoara@yahoo.com

Șef centru interimar: Claudiu Roman

Servicii oferite:

 • găzduire pe perioada determinată, cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție;
 • îngrijire personală și supraveghere întru-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie;
 • asistență și îngrijire medicală
 • evaluare și reevaluare periodică a beneficiarului
 • recuperare/reabilitare funcțională;
 • socializare și activități culturale
 • asistență psihologică și terapii complementare (terapie ocupațională, consiliere psihosocială și suport emoțional)
 • facilitarea accesului la instituțiile publice și activități de suport pentru obținerea documentelor de identitate sau altor documente legale de care beneficiarul are nevoie pentru ca viața lui să se desfășoare cât mai aproape de normal.

Beneficiarii:

a) copii cu dizabilități neuro-psihice și asociate, încadrati în grad de handicap cu varste cuprinse între 0- 18 ani aflați în dificultate, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire parinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență

b) tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au implinit vârsta de 18 ani si beneficiaza, în conditiile legii, de protectie specială