Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj cuprinde:

 • Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial 

Lugoj, str. Făgetului nr. 158
Tel.    0256337409
Fax.   0256337409

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 • Serviciul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități

Lugoj, str. Făgetului nr. 158
Tel.    0256337409
Fax.   0256337409

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 • Casa de tip Familial Nr.1 “Sfântul Constantin” Lugoj

Lugoj Str. Făgetului  Nr. 158

Email: ctf1sfctin@yahoo.com

 • Casa de tip Familial Nr.2 “Sfânta Elena” Lugoj

Lugoj Str. Făgetului  Nr. 158

Email: ctf2sfelena@yahoo.com

Şef centru: Mariana Ilie

Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial 

În cadrul Serviciului de îngrijire de tip rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj se asigură accesul copiilor cu handicap aflaţi în  dificultate,   repartizaţi  pe  bază  de   Hotărâre  emisă  de  către   Comisia  de  Protecţie   a Drepturilor  Copilului sau în bază unei Sentinţe Judecatoreşti emise de Tribunalul Timiş, pe o perioadă  determinată,  la  găzduire,   îngrijire,  educaţie  şi  pregătirea pentru viață autonomă.  

      Serviciul   face  parte  din  sistemul  de protecţie a copilului  şi interrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu  toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare  ce  are  ca  scop final integrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

Servicii oferite:

Serviciul de îngrijire de tip rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj oferă servicii specializate de îngrijire, educare si reabilitare a unor copii cu dizabilitati neuro-psihice, încadrati în grad de handicap, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire părintească.

Beneficiari:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul de îngrijire de tip rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj sunt:

 • copii cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrati în grad de handicap, cu varsta între 3-18 ani aflați în dificultate, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire parinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență
 • tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 18 ani si beneficiaza, în conditiile legii, de protectie specială.

Serviciul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități

Serviciul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități oferă programe terapeutice complexe, interventie multidisciplinară, consiliere şi sprijin de specialitate în problematica specifică pentru copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, cu vârsta între 3-18 ani şi tineri cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

Servicii oferite:

Asigurarea pe timpul zilei a unor programe terapeutice complexe, intervenţie multidisciplinară, consiliere şi sprijin de specialitate în problematica specifică pentru copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, activităţi educative, de recreere şi socializare, consiliere, formarea deprinderilor de autonomie personală, orientare şcolara pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educaţie pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi a altor persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiari:

Beneficiari directi:

 1. copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, încadraţi în grad de handicap cu vârsta între 3-18 ani aflaţi în dificultate, lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijire parintească ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în serviciul rezidential, serviciile de tip familial, asistenta maternală.
 2. copiii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, încadrati în grad de handicap cu vârsta între 3-18 ani, din familia naturală sau substitutivă, pentru care sunt recomandate servicii de recuperare în Planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi, anexat Certificatului de încadrare în grad de handicap, în scopul prevenirii întrării în dificultate a acestor copii.

Beneficiari indirecti:

 1. familiile copiilor/reprezentanţi legali
 2. comunitatea locală

Formulare: (pot fi descărcate de la adresa www.dgaspctm.ro ”Formulare Protecția Copilului” - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj)

 • Cerere de acces la servicii de recuperare
 • Cerere de retragere de la serviciile de recuperare

Casa de tip Familial Nr.1 “Sfântul Constantin” Lugoj

      În cadrul Casei de tip familial nr.1 „Sf. Constantin” Lugoj se asigură accesul copiilor cu handicap aflaţi în dificultate,  repartizaţi  pe  bază  de  Hotărâre  emisă  de  către   Comisia  de Protecţie a Drepturilor Copilului sau în bază unei Sentinţe Judecatoreşti emise de Tribunalul Timiş, pe o perioadă  determinată,  la  găzduire,   îngrijire,  educaţie  şi  pregătirea pentru viață autonomă.  

      Serviciul   face  parte  din  sistemul  de protecţie a copilului şi interrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu  toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare  ce  are  ca  scop final integrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

Servicii oferite:

Casa de Tip Familial nr.1 “Sf. Constantin“ Lugoj oferă servicii specializate de îngrijire, educare si reabilitare a unor copii cu dizabilitati neuro-psihice, încadrati în grad de handicap, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire părintească.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate Casa de Tip Familial nr.1 “Sf. Constantin“ Lugoj sunt:

a) copii cu dizabilități neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, cu vârsta între 3-18 ani aflați în dificultate, lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență

b) tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 18 ani si beneficiaza, în conditiile legii, de protectie specială

Casa de tip Familial Nr.2 “Sfânta Elena” Lugoj

      În cadrul Casei de tip familial nr.2 „Sf. Elena” Lugoj se asigură accesul copiilor cu handicap aflaţi în dificultate,  repartizaţi  pe  bază  de  Hotărâre  emisă  de  către   Comisia  de Protecţie a Drepturilor Copilului sau în bază unei Sentinţe Judecatoreşti emise de Tribunalul Timiş, pe o perioadă  determinată,  la  găzduire,   îngrijire,  educaţie  şi  pregătirea pentru viață autonomă.  

      Serviciul   face  parte  din  sistemul  de protecţie a copilului şi interrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu  toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare  ce  are  ca  scop final integrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

Servicii oferite:

Casa de tip familial nr.2 „Sf. Elena” Lugoj oferă servicii specializate de îngrijire, educare si reabilitare a unor copii cu dizabilitati neuro-psihice, încadrati în grad de handicap, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire părintească.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate Casa de tip familial nr.2 „Sf. Elena” Lugoj sunt:

a) copii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, încadrati în grad de handicap, cu varsta între 3-18 ani aflați în dificultate, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire parinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență

b) tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 18 ani si beneficiaza, în conditiile legii, de protectie specială