Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj cuprinde următoarele servicii:

 • Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial pentru copilul cu dizabilități

Lugoj, str. Făgetului nr. 158
Tel.    0256337409
Fax.   0256337409

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 • Serviciul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități

Lugoj, str. Făgetului nr. 158
Tel.    0256337409
Fax.   0256337409

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 • Casa de tip Familial Nr.1 “Sfântul Constantin” Lugoj

Lugoj Str. Făgetului  Nr. 158

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 • Casa de tip Familial Nr.2 “Sfânta Elena” Lugoj

Lugoj Str. Făgetului  Nr. 158

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 • Casa de tip familial ”Sfțnta Ana” Găvojdia

Localitatea  com.Gavojdia, jud.Timiș

Tel. 0356 – 409787

Email: crrnch.lugoj@yahoo.com

 

Şef centru: Mariana Ilie

Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial pentru copilul cu dizabilități

Scopul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor cu dizabilități pe perioada rezidenţei lor prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora.

Servicii oferite:

Serviciul de îngrijire de tip rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj oferă servicii specializate de îngrijire, educare si reabilitare a unor copii cu dizabilitati neuro-psihice, încadrati în grad de handicap, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire părintească.

Beneficiari:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul de îngrijire de tip rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj sunt:

 • copii cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrati în grad de handicap, cu varsta între 1-18 ani aflați în dificultate, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire parinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență
 • tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială.

Serviciul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități

Scopul serviciului:

Oferirea de programe terapeutice complexe, interventie multidisciplinară, consiliere şi sprijin de specialitate în problematica specifică pentru copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, cu vârsta între 3-18 ani şi tineri cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, care au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

Servicii oferite:

Asigurarea pe timpul zilei a unor programe terapeutice complexe, intervenţie multidisciplinară, consiliere şi sprijin de specialitate în problematica specifică pentru copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, activităţi educative, de recreere şi socializare, consiliere, formarea deprinderilor de autonomie personală, orientare şcolara pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educaţie pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi a altor persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiari:

Beneficiari directi:

 1. copii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, încadraţi în grad de handicap cu vârsta între 3-18 ani aflaţi în dificultate, lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijire parintească ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în serviciul rezidential, serviciile de tip familial, asistenta maternală.
 2. copiii cu dizabilităţi neuro-psihice şi asociate, încadrati în grad de handicap cu vârsta între 3-18 ani, din familia naturală sau substitutivă, pentru care sunt recomandate servicii de recuperare în Planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi, anexat Certificatului de încadrare în grad de handicap, în scopul prevenirii întrării în dificultate a acestor copii.

Beneficiari indirecti:

 1. familiile copiilor/reprezentanţi legali
 2. comunitatea locală

Formulare: (pot fi descărcate de la adresa www.dgaspctm.ro ”Formulare Protecția Copilului” - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj)

 • Cerere de acces la servicii de recuperare
 • Cerere de retragere de la serviciile de recuperare

Casa de tip Familial Nr.1 “Sfântul Constantin” Lugoj

     Scopul serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor cu dizabilități pe perioada rezidenţei lor prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora.

      Serviciul   face  parte  din  sistemul  de protecţie a copilului şi interrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu  toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare  ce  are  ca  scop final integrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

Servicii oferite:

Casa de Tip Familial nr.1 “Sf. Constantin“ Lugoj oferă servicii specializate de îngrijire, educare si reabilitare a unor copii cu dizabilitati neuro-psihice, încadrati în grad de handicap, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire părintească.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate Casa de Tip Familial nr.1 “Sf. Constantin“ Lugoj sunt:

a) copii cu dizabilități neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, cu vârsta între 1-18 ani aflați în dificultate, lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență

b) tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 18 ani si beneficiaza, în conditiile legii, de protectie specială

Casa de tip Familial Nr.2 “Sfânta Elena” Lugoj

   Scopul serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor cu dizabilități pe perioada rezidenţei lor prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora.

   Serviciul   face  parte  din  sistemul  de protecţie a copilului şi interrelaţionează cu toate serviciile din sistem, dar şi cu  toate instituţiile de profil din judeţ, colaborare  ce  are  ca  scop final integrarea socială, educaţională şi profesională a acestei categorii de copii.

Servicii oferite:

Casa de tip familial nr.2 „Sf. Elena” Lugoj oferă servicii specializate de îngrijire, educare si reabilitare a unor copii cu dizabilitati neuro-psihice, încadrati în grad de handicap, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire părintească.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate Casa de tip familial nr.2 „Sf. Elena” Lugoj sunt:

a) copii cu dizabilitati neuro-psihice si asociate, încadrati în grad de handicap, cu varsta între 3-18 ani aflați în dificultate, lipsiti temporar sau definitiv de îngrijire parinteasca ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu, sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență

b) tineri cu dizabilitati neuro-psihice și asociate, încadrați în grad de handicap, care au împlinit vârsta de 18 ani si beneficiaza, în conditiile legii, de protectie specială

Casa de tip familial ”Sfțnta Ana” Găvojdia

Scopul serviciului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor cu dizabilități pe perioada rezidenţei lor prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora.

Servicii oferite:

 • Îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cat mai asemănător celui din familie;

- Asistenţă medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale copiilor;
 - Educaţia pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 - Un climat afectiv favorabil dezvoltării centrate pe copil;
 - Stimularea capacităţii de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 - Implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi gradul de maturizare psiho-socială;
 - Dezvoltărea sentimentului de apartenenţă la un grup social/familie, sentimentului de acceptare şi înţelegere a situaţiei sale, a propriei istorii;
 - Dezvoltărea relaţiilor copilului cu comunitatea până la identificarea lui ca membru al acesteia;
 - Acces la educaţie, informare, cultură prin şcolarizare gratuită şi obligatorie şi  integrarea în comunitatea şcolară locală;

 • Activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil;
 • Observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 • Programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieşirea din centru;
 • Monitorizarea evoluţiei copiilor reintegraţi/integraţi în familia naturală, lărgită sau directă pe o perioadă de minim 6 luni.

Beneficiari: copiii cu dizabilități neuro-psihice și asociate aflaţi în dificultate cu vârste cuprinse între 1-18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au terminat o formă de învăţământ sau în curs de integrare socio-profesională şi care beneficiază în condiţiile legii de protecţie specială.