Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1 Lugoj

 Date de contact:
Localitatea: Lugoj,  Str. Făgetului,  Nr. 158
Tel. 0256354423
Fax. 0256359093
Email: crrnlg@yahoo.com
Șef centru: Hușanu Luminița Leocadia 

Principalele atribuții:
•  Asigură cazare, hrană, cazarmament;
•  Asigură servicii medicale, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă;
• Organizează activităţi cultural–educative şi de socializare;
• Asigură prin intermediul specialiştilor, integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructivă şi educativă;
• Asigură consiliere, informare atât familiilor cât şi beneficiarilor, privind problematica socială ( probleme familiale, juridice, psihologice, etc. );
• Asigură respectarea standardelor specifice de calitate;
• Elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
• Utilizează o procedură privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarilor;
• Asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
•  Aplică o procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru;
•  Asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu nevoile individuale ale beneficiarului;
•  Asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort;
•  Asigură spaţii suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile şi igienice;
• Asigură spaţii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de recuperare – socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii în aer liber);
•  Pentru deficienţi fizic nerecuperabili se asigură spaţii şi dispozitive, care să permită mobilitatea, apel în caz de nevoie, servirea mesei precum şi depozitarea obiectelor personale;
• Aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare;
• Oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia;
• Asigură beneficiarilor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor;
• Respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
• Asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în respectul demnităţii personale;
• Asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarului;
• Sprijină beneficiarii pentru a se instrui conform potenţialului şi nevoilor individuale, în conformitate cu tipul şi misiunea unităţii;
• Asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă;
• Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
• Aplică o procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice şi cu legislaţia în vigoare;
• Aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor;
• Aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor;
• Efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne.

Beneficiari:

                      Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap, încadrate într-un grad de handicap, conform Certificatelor de încadrare în grad de handicap.