Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj

Date de contact:
Lugoj, str.Făgetului, nr.158, jud.Timiş, cod poştal 305500
Tel./fax: 0256 355317

Tel mobil: 0752 197 583                   
e-mail: crrn.lugoj@gmail.com
Şef centru: Laura Căprariu

 Principalele atribuții:

Standarde aplicabile: Ordinul nr. 82/16.01.2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

Principalele atribuţii:

- asigură serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale beneficiarilor, în baza unui contract de furnizare servicii încheiat în condițiile legii;

-asigură informarea persoanelor interesate cu privire la serviciul social (modul de organizare și funcționare, activități și servicii oferite, drepturile și obligațiile beneficiarilor), utilizând materiale informative, inclusiv în forme adaptate persoanelor cu dizabilități;

-asigură găzduirea beneficiarilor în locații curate, adaptate nevoilor lor, confortabile și sigure din punct de vedere al securității personale;

-asigură spații igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcționale, sigure și confortabile;

-asigură spații pentru prepararea/servirea hranei care corespunde cerințelor de igienă, siguranță, accesibilitate, funcționalitate și confort ale beneficiarilor, în vederea oferirii unei alimentații echilibrate, diversificate care ține cont de nevoile și preferințele acestora;

- aplică măsuri de prevenire și control al infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

- asigură și oferă servicii de asistentă pentru sănătate: menținerea și monitorizarea stării de sănătate, administrarea medicației, efectuarea îngrijirilor medicale, informare, accesul la serviciile de sănătate furnizate în comunitate;

-asigură beneficiarilor, în caz de stare terminală sau deces, toată atenția și asistența necesară;

-completează dosarul personal al beneficiarilor cu documentele prevăzute de standardele de calitate sau de legislația în vigoare, fiind păstrate în regim de confidențialitate și siguranță;

-realizează evaluarea beneficiarilor în baza nevoilor individuale identificate;

-asigură activități și/sau servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale beneficiarilor identificate prin evaluare, completând Planul personalizat pentru fiecare beneficiar;

-asigură monitorizarea activităților și/sau serviciilor planificate prin Planul Personalizat;

-sprijină beneficiarii să dispună de cunoștințe și informații din domeniul social și al dizabilității;

-asigură consiliere psihologică prin programe de consiliere și terapie suportivă și intervenții terapeutice specifice pentru menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală;

-asigură servicii personalizate beneficiarilor prin activități de abilitare și reabilitare în scopul menținerii sau dezvoltării potențialului funcțional (kinetoterapie, artterapie, meloterapie, terapie psiho-senzorio-motrică, terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional/occupational, activităţi de menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive, activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice, activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autoingrijire, activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire, activităţi de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune, activităţi privind implicarea în viaţa socială şi civică);

-asigură servicii de îngrijire și asistentă beneficiarilor: sprijin pentru igiena zilnică, îmbrăcat/dezbrăcat, transfer, mobilizare, deplasare, comunicare, altele;

 -asigură obiecte de igienă personală, dispozitive asistive, tehnologii de acces;

-asigură activități pentru deprinderi de viață independentă: menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive, menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire, menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune;

- asigură activități de menținere/îmbunătățire a nivelului de educație/pregătire pentru muncă;

- asigură asistență și suport beneficiarilor pentru luarea unei decizii adecvate, conform voinței și preferințelor proprii;

- încurajează și sprijină beneficiarii să se implice în viața socială și civică a comunității;

- respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

-aplică proceduri operaționale care reglementează desfășurarea activităților conform cu legislația în vigoare: managementul situațiilor de risc, protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului, protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante, altele;

-efectuează înregistrarea, utilizarea și arhivarea datelor conform legislației în vigoare și normelor metodologice interne.

Beneficiari:

  Beneficiarii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj sunt persoane adulte cu handicap, încadrate în grad de handicap conform Certificatelor de încadrare în grad de handicap, care au /nu au  aparţinători legali, a căror familii nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie a persoanelor adulte cu handicap, sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Timiş.
Beneficiarii centrului au fost admişi în baza Dispoziţiei Directorului General al D.G.A.S.P.C.Timiş şi/sau Deciziei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu dizabilităţi Timiş.