Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Plasament Găvojdia

Date de contact:
Găvojdia Str. Principală Nr.310
Tel. 0256-335817
Fax. 0256-335817
Email: cp6gav@yahoo.com
Șef centru: Todorescu Carmen - Mădălina

Scopul și misiunea serviciului social cu cazare Centrul de Plasament Găvojdia este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor pe perioada rezidenței prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora.

Servicii oferite:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • Deschiderea către comunitate;
 • Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii copilului;
 • Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
 • Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • Menţinerea împreună a fraţilor;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
 • Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor.

Beneficiari:

 • copiii aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani, separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care sa dispus plasamentul în regim de urgenţă;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au terminat o formă de şcolarizare, sunt studenţi sau în curs de integrare socio-profesională şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

Formulare: (formularele pot fi descărcate de la următoarea adresă www.dgaspctm.ro Formulare protecția Copilului)

Cerere voluntariat

Model contract voluntariat