Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Plasament Găvojdia

Centrul de plasament Găvojdia cuprinde următoarele servicii:

1. Casa de Tip Familial 1 Găvojdia

Găvojdia Str. Principală Nr.310
Tel. 0256-335817/ 0752197588
Fax. 0256-335817
Email: cp6gav@yahoo.com, ctfgavojdia@dgaspctm.eu

2.Casa de Tip Familial 2 Găvojdia

Găvojdia Str. Principală Nr.310
Tel. 0256-335817/ 0752197588
Fax. 0256-335817
Email: cp6gav@yahoo.com, ctfgavojdia@dgaspctm.eu

3.Casa de tip Familial Sfântul Ioan (Nădrag)

Localitatea  Nădrag,  Str. Ghioceilor,  Nr. 10

Tel.: 0256708708, 0752197588

 Fax. 0256-335817

 Email: cp6gav@yahoo.com

4. Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia

Localitatea: Găvojdia

Tel.: 0256-335817, 0752197588

 Fax. 0256-335817

 Email: cp6gav@yahoo.com, ctfgavojdia@dgaspctm.eu

Șef centru: Todorescu Carmen - Mădălina

1. Casa de Tip Familial 1 Găvojdia

Scopul: serviciului social Casa de tip Familial 1 Găvojdia este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor pe perioada rezidenței prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora, după cum urmează:

 • îngrijire personală;
 • educare;
 • dezvoltare abilități de viață independentă;
 • consiliere psihosocială și suport emoțional;
 • reintegrare familială și comunitară;
 • socializare și activități de petrecere a timpului liber;
 • cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție;
 • masă, inclusiv preparare hrană caldă;
 • curățenie;
 • îngrijiri medicale curente prin medicul de familie;
 • inserție/reinserție socială;

Servicii oferite:

 • primire şi găzduire;
 • îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie; 
 • educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 • un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului:
 • stimularea capacităţii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 • implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi de gradul de maturizare psiho-socială;
 • dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social, familie, sentimentul de înțelegere şi acceptare a situației sale, a propriei istorii;
 • dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea, prin organizarea de vizite pentru cunoașterea localităţii, desfăşurarea şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase etc., stimularea activităţilor în comun ale copiilor din casa de tip familial cu ceilalţi copii din comunitate;
 • acces la educaţie, informare, cultură;
 • şcolarizare gratuită şi obligatorie;
 • integrarea copiilor rezidenți în unităţi şcolare frecventate de copiii din comunitate;
 • activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil;
 • observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 • programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieșirea din casa de tip familial.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip Familial 1 Găvojdia sunt:

    a) copiii aflați în dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență;
    b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială.

2. Casa de Tip Familial 2 Găvojdia

Scopul: Scopul serviciului social Casa de tip Familial 2 Găvojdia este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor pe perioada rezidenței prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora, după cum urmează:

 • îngrijire personală;
 • educare;
 • dezvoltare abilități de viață independentă;
 • consiliere psihosocială și suport emoțional;
 • reintegrare familială și comunitară;
 • socializare și activități de petrecere a timpului liber;
 • cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție;
 • masă, inclusiv preparare hrană caldă;
 • curățenie;
 • îngrijiri medicale curente prin medicul de familie;
 • inserție/reinserție socială;

Servicii oferite:

 • primire şi găzduire;
 • îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie; 
 • educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 • un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului:
 • stimularea capacităţii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 • implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi de gradul de maturizare psiho-socială;
 • dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social, familie, sentimentul de înțelegere şi acceptare a situației sale, a propriei istorii;
 • dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea, prin organizarea de vizite pentru cunoașterea localităţii, desfăşurarea şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase etc., stimularea activităţilor în comun ale copiilor din casa de tip familial cu ceilalţi copii din comunitate;
 • acces la educaţie, informare, cultură;
 • şcolarizare gratuită şi obligatorie;
 • integrarea copiilor rezidenți în unităţi şcolare frecventate de copiii din comunitate;
 • activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil;
 • observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 • programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieșirea din casa de tip familial.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip Familial 2 Găvojdia sunt:
    a) copiii aflați în dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență;
    b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială.

3.Casa de tip Familial Sfântul Ioan (Nădrag)

Scopul: Scopul serviciului social Casa de tip Familial "Sfântul Ioan" Nădrag este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor pe perioada rezidenței prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora, după cum urmează:

 • îngrijire personală;
 • educare;
 • dezvoltare abilități de viață independentă;
 • consiliere psihosocială și suport emoțional;
 • reintegrare familială și comunitară;
 • socializare și activități de petrecere a timpului liber;
 • cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție;
 • masă, inclusiv preparare hrană caldă;
 • curățenie;
 • îngrijiri medicale curente prin medicul de familie;
 • inserție/reinserție socială;

Servicii oferite: Casa de Tip Familial Sf. Ioan Nădrag asigură fiecărui copil rezident:

 • primire şi găzduire;
 • îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă cât mai asemănător celui din familie; 
 • educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă;
 • un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului:
 • stimularea capacităţii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 • implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea proiectului educativ individual, în funcţie de vârsta şi de gradul de maturizare psiho-socială;
 • dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social, familie, sentimentul de înțelegere şi acceptare a situației sale, a propriei istorii;
 • dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea, prin organizarea de vizite pentru cunoașterea localităţii, desfăşurarea şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase etc., stimularea activităţilor în comun ale copiilor din casa de tip familial cu ceilalţi copii din comunitate;
 • acces la educaţie, informare, cultură;
 • şcolarizare gratuită şi obligatorie;
 • integrarea copiilor rezidenți în unităţi şcolare frecventate de copiii din comunitate;
 • activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil;
 • observare şi evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 • programe individualizate privind integrarea socială şi profesională la ieșirea din casa de tip familial.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip Familial "Sfântul Ioan" Nădrag sunt:

    a) copiii aflați în dificultate, separați temporar sau definitiv de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență;
    b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială.

4. Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia

Scopul: Scopul serviciului social Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia este de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor pe perioada rezidenței prin furnizarea de activități corespunzătoare nevoilor acestora, după cum urmează:

 • Consiliere psihosocială și suport emoțional;
 • Supraveghere;
 • Îngrijire;
 • Educare și dezvoltare timpurie;
 • Asistență și recuperare medicală, după caz;
 • Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;
 • Socializare și petrecere a timpului liber;
 • Reintegrare familială și comunitară;
 • Consiliere juridică, după caz;
 • Orientare vocațională;
 • Conștientizare și sensibilizare a populației.

Servicii oferite: Activitățile care se vor desfășura cu beneficiarii centrului de zi Găvojdia:

 1. activități de supraveghere, consiliere și suport emoțional și la efectuarea temelor;
 2. activități în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 3. activități instructiv-educative, de recreere și socializare, ținând cont de vârsta și nivelul de dezvoltare a acestora;
 4. asistență și consiliere psihologică pentru copii;
 5. dezvoltarea abilităților pentru o viață sănătoasă;
 6. colaborarea cu familiile copiilor care frecventează programul centrului, în ceea ce privește respectarea interesului superior copilului;
 7. contribuirea la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot duce la separarea copilului  de părinții săi;
 8. activități de informare a beneficiarilor / potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite și beneficiile acestora.

Beneficiari: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia sunt:
    a) copiii și tinerii aflați în dificultate , lipsiți temporar sau definitiv de îngrijire părintească , ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în Casa de Tip Familial 1 Găvojdia, Casa de Tip Familial 2 Găvojdia; asistență maternală;
    b) copii aflați în situație de dificultate sau de risc de excluziune socială (proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de educație) existând posibilitatea de abandon școlar și familial.