Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. ”Ioan Rusul” Găvojdia

Datele de contact:

-  Sat Găvojdia (Comuna Găvojdia), nr. 314

-  Telefon: 0256335940

-  E-mail: ciapadsfioanrusul@gmail.com

-  Şef centru: Simion Marian

Scopul serviciului: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Sfântul Ioan Rusul Găvojdia este de a asigura servicii/activităţi sau ansamblu de activităţi pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Standarde aplicabile:  Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de caliate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

Servicii oferite:

●  Găzduire;

●  Alimentaţie;

●  Asistenţă pentru sănătate;

●  Evaluarea nevoilor individuale;

●  Servicii de îngrijire în funcţie de nevoile individuale identificate;

●  Menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală;

●  Menţinerea sau dezvoltarea potenţialului funcţional;

●  Menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire propriei sănătăţi;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;

●  Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune şi stabilire a relaţiilor interpersonale;

●  Sprijin pentru menţinerea/îmbunătăţirea nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă;

●  Asistenţă şi suport pentru luarea de decizii conform voinţei şi preferinţelor proprii;

●  Integrare şi participare socială şi civică;

●  Managementul situaţiilor de risc;

●  Protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului;

●  Protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante;

●  Asistenţă şi suport în caz de deces.

Beneficiari:

Persoane adulte cu dizabilităţi care deţin Certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate şi au domiciliul/reşedinţa pe raza în judeţului Timiş.