Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.1 Lugoj

 Date de contact:
Localitatea: Lugoj,  Str. Făgetului,  Nr. 158
Tel. 0256354423; 07570596726
Fax. 0256359093
Email: crrnlg@yahoo.com
Șef centru: Hușanu Luminița Leocadia 

Scopul serviciului:

Scopul serviciului social „ Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr.1 Lugoj”este de a asigura servicii/activități de informare, evaluare, planificare activități/servicii, de îngrijire personală, asistență pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, socializare și activități culturale, integrare/reintegrare socială, cazare pe perioadă nedeterminată, alimentație, menaj, curățenie, reabilitare și adaptare a ambientului, terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie ocupațională, terapii complementare și alte asemenea în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Standarde aplicabile: 
Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de caliate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

Servicii oferite:

  • Servicii de asistență socială.
  • Consiliere psihologică.
  • Abilitare/Reabilitare.
  • Îngrijire și asistență.
  • Deprinderi de viață independentă.
  • Asistență și suport pentru luarea unei decizii.
  • Integrare și participare socială și civică.
  • Protecție împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului.
  • Protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane și degradante.

Beneficiari:

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 Lugoj” sunt persoane adulte cu handicap care au /nu au  aparținători legali, a căror familii nu au posibilități materiale de asigurare a întreținerii în propria familie a persoanelor adulte cu handicap, sunt dependenți de servicii sociale de bază și au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a județului Timiş. Beneficiarii centrului au fost admiși în baza Dispoziției Directorului General al D.G.A.S.P.C.Timiş și/sau  Deciziei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități Timiş.