Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Edelweiss Ciacova

Date de contact:
Ciacova, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.20
Tel. 0256399516 sau 0752136638
Fax. 0256399516
Email: alz.ciacova@yahoo.com
Șef centru: Vesa Claudia 

 Principalele atribuții:
• Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare;
• Asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
• Asigură, prin intermediul specialiştilor, integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane;
• Asigură consiliere/asistenţă şi informare atât beneficiarilor, cât şi familiilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice , psihologice);
• Asigură respectarea standardelor  specifice de calitate şi indicatorilor;
•  Asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
•  Asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
•  Asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor
•  Asigură spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile ;
• Asigură spaţii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, religioase; spaţii pentru activităţi de recuperare – socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în aer liber);
•  Organizează activităţi cultural – educative şi de socializare, atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;    
• Asigură pentru deficienţii fizic nerecuperabili  dispozitive, care să permită mobilitatea;
• Asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare;
• Asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii religioase;
•  Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
•  Elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate.


Beneficiari:
             Persoane cu certificat de persoană cu handicap, diagnosticate cu Maladia Alzheimer, care necesită îngrijire şi supraveghere permanentă ce nu poate fi acordată în familie, având domiciliul stabil în judetul Timiş.