Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Sinersig

Date de contact:
Com.Boldur, sat Sinersig nr.1, cod postal: 307083, jud. Timiș
Tel. 0256322350/ 0746153170
Fax. 0256322350
Email: crrnsinersig@gmail.com
Șef centru: Wigh Adrian Tiberiu

 Scopul serviciului social este de a asigura servicii sociale, ca activitate sau ansamblu de activități, realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale, sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Standarde aplicabile: Ordinul nr. 82/16.01.2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Sinersig asigură servicii sociale în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilități.

Activitățile de bază desfășurate în cadrul CabR Sinersig sunt:

 • Informare cu privire la: oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile  beneficiarilor,  facilităţile sociale;
 • Găzduire;
 • Alimentaţie;
 • Asistenţă pentru sănătate;
 • Evaluarea nevoilor individuale;
 • Servicii de îngrijire în funcţie de nevoile individuale identificate;
 • Menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală;
 • Menţinerea sau dezvoltarea potenţialului funcţional;
 • Menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire propriei sănătăţi;
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;
 • 16.Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune şi stabilire a relaţiilor interpersonale îmbunătăţirea nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă;
 • Asistenţă şi suport pentru luarea de decizii conform voinţei şi preferinţelor proprii;
 • Integrare şi participare socială şi civică;
 • Managementul situaţiilor de risc;
 • Protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului;
 • Protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante;
 • Asistenţă în caz de deces;
 • Sesizări şi reclamații.

Beneficiari

Beneficiarii serviciilor sociale din Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Sinersig sunt persoane adulte cu dizabilităţi care au sau nu aparținători legali, a căror familii nu au posibilități materiale de a le asigura întreținerea în propria familie, sunt dependenți de servicii sociale de bază și au domiciliul pe raza administrativ – teritorială a județului Timiș.