Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.2 Lugoj

Date de contact:
Localitatea  Lugoj, str.  Făgetului, nr. 158, cod postal 305500, jud. Timiş
Tel./ Fax. 0356/007001
Email: lugojcrrn2@gamil.com
Șef centru: Hanelore Wigh

Standarde aplicabile: 
Ordinul nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de caliate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

 Principalele atribuții:
• Asigură şi utilizează materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite, inclusiv în format accesibil – easy to read;
• Asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii corespunzătoare nevoilor fiecărui beneficiar, în baza unei evaluării a nevoilor individuale;
• Acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individual de intervenție;
• Asigură beneficiarilor ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții;
• Asigură servicii de asistență medicală: supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea îngrijirilor de bază, monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic ;
• Asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului;
• Încurajează și promovează un stil de viață independent și activ;
• Promovează integrarea /reintegrarea socială a beneficiarilor;
• Asigură asistență beneficiarilor aflați în stare terminală și în caz de deces, servicii de îngrijire, spirituale, religioase;
• Asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur și adaptat nevoilor acestora.
• Asigură spații comune suficente și adaptate pentru realizarea activităților zilnice, amenajate şi dotate să asigure accesibilizarea (rampe, lift, dispozitive) tuturor beneficiarilor;
• Asigură fiecărui beneficar un spațiu de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii.
• Asigură o alimentație echilibrată din punct de vedere cantitativ și calitativ pentru toti beneficiarii, conform nevoilor şi preferinţelor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
• Asigură spații igenico-sanitare suficente, accesibile, funcționale, sigure și confortabile;
• Aplică măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
•  Respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege;
• Aplică măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme  de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;
•  Încurajează beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului;
•  Aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizarea a serviciilor;
•  Respectă prevederile legale privind organizarea și funcționarea sa;
•  Asigură o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor;
• Asigură păstrarea datelor beneficiarilor în regim de confidenţialitate, conform legii;
• Aplică proceduri operaţionale care reglementează desfăşurarea activităţilor conform cu legislaţia în vigoare;
• Efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne.   

Beneficiari:
    Beneficiarii serviciilor oferite de către
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr.2 Lugoj sunt persoane adulte cu dizabilităţi care au sau nu aparținători legali, sunt dependenți de servicii sociale de bază și au domiciliul pe raza administrativ teritorială a județului Timiș.