Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Biroul Management și Monitorizare Servicii sociale

Date de contact:
P-ța Regina Maria nr. 3, 300004, Timișoara
Tel.: 0256-490281; Int: 112
Fax: 0256-407066
Email: monitorizareserviciisociale@dgaspctm.ro
Șef Serviciu: Georgeta Bîrlibescu

Servicii oferite:

Coordonare metodologică şi sprijin în vederea:

 • îndeplinirii standardelor minime obligatorii, respectiv specifice de calitate;
 • obţinerii acreditării şi licenţierii serviciilor de asistenţă socială, conform legii, de către furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Timiş;
 • susţinerii dezvoltării profesionale a asistenţilor sociali/persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială.

Activităţi desfăşurate:

 • Monitorizarea standardelor minime obligatorii, respectiv specifice de calitate la centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi cu handicap/fără handicap din structura DGASPC Timiş;
 • Ţine evidenţa O.N.G.-urilor acreditate ca furnizori de servicii sociale autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului;
 • Urmăreşte dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice şi private care desfăşoară activităţi în domeniul social,
 • Monitorizarea indicatorilor specifici activităţii desfăşurate în domeniul protecţiei copilului și adultului;
 • Sprijinirea activităţii sociale a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială (SPAS-urilor) de la nivelul primăriilor;
 • Acordarea de asistenţă tehnică pentru Consiliile Comunitare Consultative;
 • Sprijinire în vederea realizării demersurilor necesare acordării indemnizaţiei copiilor şi tinerilor pentru care s-a stabilit măsură de protecţie socială şi părăsesc sistemul de protecţie specială;
 • Asigurarea secretariatului tehnic în implementarea standardelor de control intern/managerial conform OSGG nr. 600/2018.

Beneficiari:

 • autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Timiş, respectiv asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială
 • centrele de zi și rezidențiale pentru copii din structura DGASPC Timiş
 • centrele rezidenţiale pentru adulţi din structura DGASPC Timiş
 • organizaţiile private acreditate din judeţul Timiş cu care DGASPC Timiş are încheiate convenţii de colaborare din domeniul protecţiei copilului şi inserţiei socio-profesionale a tinerilor
 • căminele pentru persoane vârstnice Jimbolia și Comloșu Mare, din județul Timiș