Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Biroul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Date de contact:
P-ța Regina Maria nr. 3, 300004, Timișoara
Tel.: 0256-490281; Int: 112
Fax: 0256-407066
Email: semasdgaspc@yahoo.com
Șef birou: Georgeta Bîrlibescu

Scopul serviciului:

Coordonare metodologică, monitorizare şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale și private acreditate din judeţul Timiş care desfășoară activități în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului

Servicii oferite:

  • Monitorizarea standardelor minime obligatorii, respectiv specifice de calitate la centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi cu handicap/fără handicap din structura DGASPC Timiş, precum şi la organizaţiile private acreditate cu care DGASPC Timiş colaborează.
  • Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice şi private care desfăşoară activităţi în domeniul social.
  • Monitorizarea indicatorilor specifici activităţii desfăşurate în domeniul protecţiei copilului.
  • Sprijinirea activităţii sociale a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială (SPAS-urilor) de la nivelul primăriilor;
  • Acordarea de asistenţă tehnică pentru Consiliile Comunitare Consultative

Beneficiari:

  • autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Timiş, respectiv asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii de asitenţă socială
  • centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi din structura DGASPC Timiş
  • organizaţiile private acreditate din judeţul Timiş cu care DGASPC Timiş are încheiate convenţii de colaborare din domeniul protecţiei copilului şi inserţiei socio-profesionale a tinerilor