Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Biroul de Consiliere Psihologică

Date de contact:

str. Piața Regina Maria, nr. 3, cod  300004, Timișoara
Tel. 0256/490281;Int:161
Fax. 0256/407066
Email: consiliere.dgaspctm@yahoo.com
Șef birou: Psih. Diana Maria Giurchi

Scopul serviciului: Oferirea de servicii de specialitate (servicii psihologice) beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului – beneficiari aflaţi în evidenţa serviciilor din cadrul DGASPC Timiş.

Servicii oferite:

 • Evaluarea psihologică a copiilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie - plasament familial, plasament la asistent maternal pofesionist,
 • Evaluarea psihologică a adulţilor care solicită plasamentul copilului sau care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti la solicitarea managerilor sau responsabililor de caz, precum și pentru reatestarea asistenți maternali profesioniști,
 • Consultanţă/intervenţie/consiliere psihologică copiilor și tinerilor aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști sau familii de plasament,
 • Consultanţă/intervenţie/consiliere psihologică asistenților maternali profesioniști, familiilor de plasament sau celor naturale care doresc reintegrarea propriilor copii,
 • Oferirea de recomandări psihologice responsabilului/managerului de caz (pentru copiii din sistemul de protecţie) privind modul de lucru cu copilul şi nevoile specifice ale acestuia,
 • Organizarea de  grupuri de sprijin sau grupuri de consiliere pentru beneficiarii biroului,
 • Participarea, împreună cu alte departamente ale DGASPC Timiș sau instituții de profil la campanii de informare în domeniul protecției copilului.

Activităţi desfăşurate:

 • Activități de evaluare și consiliere psihologică pentru copii, tineri și adulți aflați în evidența DGASPC Timiș
 • Activități de promovare și prevenție împreună cu alte departamente ale instituției

Beneficiari:

 • copii și tineri cu măsură de protecție din asistență maternală și familii de plasament
 • asistenți maternali profesioniști
 • familii de plasament familial
 • Părinți biologici care doresc reintegrarea propriilor copii