Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Biroul Comunicare. Registratura. Relații cu Publicul

 Date de contact:
 P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara             
Tel: 0256 490281,  int. 100,102,104,160
 Fax 0256 407066
 e-mail: RelatiiPublice@dgaspctm.ro. 

Șef birou - Smaranda MARCU

Scopul serviciului: Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul gestionează imaginea publică a DGASPC Timiş şi asigură activitatea de informare şi comunicare a instituţiei. Salariaţii Biroului Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul sunt la dispoziţia publicului cu informaţii ce vizează activitatea şi serviciile oferite de către instituţie.

Servicii oferite:

• Informarea şi consilierea directă a cetăţenilor;

• Asigurarea  înregistrării documentelor, petiţiilor, cererilor, dosarelor prin care se solicită încadrarea în grad de handicap;

• Documentarea cu privire la serviciile oferite de DGASPC Timiş;

• Informarea cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea de facilităţi/servicii oferite de către instituţie;

• Îndrumarea cetăţenilor către alţi furnizori de servicii, dacă este cazul;

• Suport tuturor celor interesaţi pentru obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de activitate instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

• Programarea cetăţenilor la audienţă;

• Soluţionarea şi urmărirea termenelor de răspuns la solicitările şi sesizările cetăţenilor.

Beneficiari: toți cetățenii care au nevoie de informații ce vizează activitatea instituției, precum și toți cetățenii care doresc să depună documente la Registratura instituției sau să se înscrie în audiență.

Formulare:

  • Model solicitare Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Model petiție.

Formularele mai sus menționate pot fi descărcate de la următoarea adresa www.dgaspctm.ro ”Formulare diverse” - Biroul Comunicare, Registratură. Relații cu Publicul