Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Proiecte

Proiecte aflate în implementare:

  • ”Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia”. ​Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați în centrul de plasament care urmează a fi închis în Găvojdia și care va avea un impact social la nivel local, regional și național.

        Sursa de finanțare: POR 2014-2020

        Valoarea totală a proiectului: 5.565.141,89 lei

        Perioada de implementare: 11 martie 2019 – 30 iunie 2021

  • ”Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj”. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați în centrul de plasament care urmează a fi închis în Municipiul Lugoj și care va avea un impact social la nivel local, regional și național.

         Sursa de finanțare: POR 2014-2020

        Valoarea totală a proiectului: 9.208.668,19 lei

        Perioada de implementare: 11 martie 2019 – 30 iunie 2021

  • ” Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 Centru de zi Periam”. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități.

          Sursa de finanțare: POR 2014-2020

          Valoarea totală a proiectului: 5.834.858,01 lei

          Perioada de implementare: 11 martie 2019 – 31 august 2021

  •  ”Înființare Casă de Tip Familial și Centru de Zi de Recuperare pentru copii cu dizabilități Timișoara”. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați cu măsură de protecție în Serviciul de Îngrijire de tip Rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru copii Timișoara, serviciu care urmează a fi închis și care va acea un impact social la nivel local, regional și național.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 4.597.943,77 lei

Perioada de implementare: martie 2019 –mai  2022

  •  ”TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU ) /4/4.4/-Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, a fost depus de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

               Sursa de finanțare: POCU 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 114.244.392,75 lei.

Perioada de implementare: noiembrie 2018-decembrie 2023

  • ”Activ și Integrat în comunitate!”. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţiile de la nivelul Judetului Timis, prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie cât și prin tranziția de la centre clasice rezidențiale de protecția copilului, la servicii oferite în case de tip familial, în scopul unei mai bune integrării în comunitățile locale, cocomitent cu conștientizarea actorilor relevanți în domeniu și a comunității cu privire la participarea activă a viitorilor tineri la viața comunității, crescând astfel gradul de incluziune socială.

Sursa de finanțare: POCU

Valoarea totală a proiectului: 6.030.422,98 lei

Perioada de implementare:   iulie 2020 - mai 2022

  • Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” cod SMIS 128038,  finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) /4/4.4/ Crearea și dezvoltarea  rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice, a fost inițiat de către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi în parteneriat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și vizează organizarea şi funcţionarea de locuinţe protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională pentru victimele violenţei domestice.

Sursa de finanțare: POCU 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 1.137.171,60 lei

Perioada de implementare: 5.03.2019 - 4.03.2023

  • Proiectul Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19”, finanțat prin POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Obiectivul general al proiectului vizează promovarea investițiilor în infrastructura socială, pentru consolidarea capacității de reacție și răspuns în timp util la criza sanitară cauzată de răspândirea virusului SARS – COV – 2 în scopul    protejării sănătății grupurilor vulnerabile din județul Timiș prin aplicarea măsurilor de protecție și prevenție. Beneficiarul finanțării - Județul Timiș - lider în cadrul perteneriatului cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Sursa de finanțare: POIM

Valoarea totală a proiectului: 4.232.583,98 lei

Perioada de implementare:   30.03.2021- 31.12.2021

  • Proiectul “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, depus spre finanțare în cadrul apelului nr. 4 ”Dezvoltare locală” al Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene și Guvernul României. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și implementarea unui program holistic integrat de evaluare a nevoilor și de furnizare de servicii integrate în domeniile de asistență socială, sănătate, educație, locuire, la nivelul comunităților defavorizate din județele Bihor și Timiș, în vederea asigurării accesului populației vulnerabile la servicii de calitate, adaptate nevoilor identificate.

​            Sursa de finanțare: FRDS

           Valoarea totală a proiectului: 11.917.666,82 lei

           Perioada de implementare:   01.06.2021-30.09.2023

  • Proiectul predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program. Proiectul are ca obiectiv principal susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în România și vizează în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, fiind destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor. Protocolul de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș  și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  urmărește realizarea activităților din cadrul Obiectivului nr. 4 -  Înființarea dotarea și punerea în funcțiune a unei rețele de 8 centre regionale de consiliere pentru agresori din proiect, respectiv înființarea la nivelul regiunii de dezvoltare Vest, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a unui Centru de consiliere pentru agresori.

Sursa de finanțare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Valoarea totală a proiectului: 2.500.000 euro

Perioada de implementare:   2019-2021

 

Proiecte finalizate:

Proiectul transnațional "Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care" finanțat prin programul European ERASMUS+, a fost realizat  în parteneriat, de opt instituții și organizații - Universitatea de Vest din Timișoara (România - coordonatorul proiectului), Organizația “The Smile of the Child” (Grecia), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), University of  Lusofona (Portugalia), University of Tirana (Albania), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (România), SOS Satele Copiilor (România) și SOS Villages Albania (Albania). Obiectivul principal al proiectului "Now What?" a fost acela de a sprijini tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în a-și valorifica potențialul cât mai bine, iar, prin componenta de mentorat, acest obiectiv a fost pe deplin atins, mulți dintre mentori și tineri declarând că vor dori să continue și în viitor să colaboreze.

Sursa de finanțare: programul European ERASMUS+.

Valoarea totală a proiectului: 16.000 de euro (suma alocată din proiect pentru partenerul DGASPC Timiș)

        Perioada de implementare: martie 2018- februarie 2020.