Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj

Date de contact:
Lugoj, str.Făgetului, nr.158, jud.Timiş, cod poştal 305500
Tel./fax: 0256 355317
e-mail: crrn.lugoj@gmail.com
Şef centru: Laura Căprariu

 Principalele atribuții:
Standarde aplicabile: - Ordinul nr.67/2015 privind Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Principalele atribuţii:
• Asigură şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
• Asigură păstrarea datelor beneficiarilor în regim de confidenţialitate, conform legii;
• Efectuează evaluarea / reevaluarea beneficiarilor;
• În baza evaluării/reevaluării individuale elaborează Planul Individual de Intervenţie care stabileşte serviciile asigurate beneficiarilor pe perioada rezidenţei;
•  Asigură monitorizarea situaţiei beneficiarilor şi a aplicării Planul Individual de Intervenţie;
• Asigură beneficiarilor serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
• Asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
• Pentru persoanele cu deficienţe fizice se asigură accesibilizarea spaţiului (rampe, platforme) şi dispozitive, care să permită mobilitatea;
• Asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în concordanţă cu nevoile individuale ale beneficiarului;
• Asigură spaţii pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;
•  Asigură spaţii igienico-sanitare accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile;
•  Asigură spaţii pentru utilizare în comun de către beneficiari (săli destinate activităţilor de recuperare specifice; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţile specialiştilor; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în aer liber);
•  Aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Asigură beneficiarilor condiţii de hrănire, conform nevoilor şi preferinţelor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
• Asigură şi oferă condiţii de menţinere a sănătăţii beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc;
• Asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
• Respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
• Asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în respectul demnităţii personale;
• Asigură fiecărui beneficiar programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale conform nevoilor generale şi individuale;
• Asigură beneficiarilor condiţii de participare la activităţi de integrare/reintegrare, fiind încurajaţi să participe la viaţa socială a comunităţii;
• Centrul încurajează şi promovează un stil de viaţa independent şi activ;
•  Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
• Aplică proceduri operaţionale care reglementează desfăşurarea activităţilor conform cu legislaţia în vigoare;
• Efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne.

Beneficiari:
             Beneficiarii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj sunt persoane adulte cu handicap, încadrate în grad de handicap conform Certificatelor de încadrare în grad de handicap, care au /nu au  aparţinători legali, a căror familii nu au posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie a persoanelor adulte cu handicap, sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Timiş.
Beneficiarii centrului au fost admişi în baza Dispoziţiei Directorului General al D.G.A.S.P.C.Timiş şi/sau Deciziei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu dizabilităţi Timiş.